Friday, February 1, 2013

ႏွစ္ခုထဲက တခုခုကုိ ေရြးပါ။

(Kachin duwa)


ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ႔ ဗမာမႈ ျပဳျခင္း နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုိ တၿပိဳင္ထဲ ရယူလုိ႔ မရႏုိင္ပါ။ ႏွစ္ခုထဲက တခုခု ကုိ စြန္႔လြတ္ရမည္။

တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကုိ ေပးၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ႀကီးပြါးတုိးတက္မႈ ကုိ အမွန္တကယ္ ရယူ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရာရာ အားလုံး ဗမာမႈ ျပဳျခင္း နဲ႔အတူ စစ္ရဲ႕အနိဌာရုံသည္လဲ ဆက္ လုိက္ လာမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ အစီရင္ခံစာ အရ၊ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခဲြၾကာလ ၾကာ စစ္ပဲြအတြင္းတြင္ ကခ်င္ရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အျပင္၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း ၆၆ ခုကုိလဲ ဖ်က္ဆီး ေပး လုိက္ေၾကာင္း စာရင္းတင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ (အေသး စိတ္ သိလုိသူမ်ား ႏွစ္ျခင္း အသင္းခ်ဳပ္ရုံးသုိ႔ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။)
ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ား ျမန္မာ အစုိးရ ပုိင္ မီဒီယာ မ်ားမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖၚျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ အကယ္၍ ေကအုိင္ေအသာ ဗမာရြာ ႏွင့္ ဗမာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဒီေလာက္ အမ်ားအျပားကုိ လုပ္မိခဲ့ လုိ႔ ရွိရင္ ျမန္မာျပည္က ရွိရွိသမွ် မီဒီယာမ်ားတြင္ မည္သုိ႔ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖၚျပမည္ကုိ စိတ္ကူးလုိ႔ရႏုိင္ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရး ရခါစက ဖဆပလ ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ပါလီမန္ ဒီမုိက ေရစီ ေခတ္တြင္ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာ မ်ားကုိ မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မူလ ရပုိင္ခြင့္ ႏုိင္ငံေရး အာ ဏာ ခဲြေ၀မႈမ်ားကုိ ဥပါကၡာျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေနာက္ ဆက္တြဲ ျပည္တြင္းစစ္မွသည္ စစ္အာဏာ ရွင္ အဆက္ဆက္ကုိ ေမြး ထုတ္ လာခဲ့ရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာလာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ တရုတ္ကြန္မင္တန္ မ်ား ထုိင္း နဲ႔ ထုိင္၀မ္ ကုိ ခုိလုံသြားတာက လဲြ၍ က်န္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ား တခုမွ အျမစ္ျပတ္သြားတယ္ ဆုိတာ မရွိခဲ့ပါ။


ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ည ဘီဘီစီ ရဲ႕ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ အစီအစဥ္မွာ ဦးလွေဆြ ရဲ႕ ေကအုိင္ေအ အျမစ္ျပတ္ တုိက္ေရး အဆုိကုိ အားေပးေသာ ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနေသးေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရသည္။ ဗမာ အားလုံးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္၊ ဦးလွေဆြရဲ႕ အဆုိ ကုိ သေဘာတူေသာ လူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ဗမာ မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား မပါခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါ။


ေကအုိင္ေအ နဲ႔ အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕မ်ား ႏုိင္ငံေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအျဖင့္ မျမင္ပဲ၊ ခ်ဳိးႏွိမ္ေသာ သေဘာႏွင့္သာ ဆက္ၿပီး ဆက္ဆံသြားမည္ ဆုိလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အက်ဳိးဆက္ ကုိ ဆက္ခံသြားဖုိ႔သာ ရွိသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းသည္ မည္ သည့္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္မွ် မတူပါ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာေတာင္ သဘာ၀ သည္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံရဲ႕ စစ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္မွ် တုိင္းတာ၍ မရပါ။


ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးသည္ မာလီသူပုန္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ကခ်င္ေတာ္ လွန္ေရးသည္ မည္သည့္လူမ်ဳိးမ်ာ၏ရြာေပါင္
း ၂၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ မည္သည့္ ဘာသာျခား လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေနရာမ်ားကုိ မဖ်က္ ဆီး ဖူးပါ။ မည္သည့္ေနရာတြင္မွာ အေသခံ ဗုံးမခဲြဖူးပါ။

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ မရေသးေသာ မူလ ရပုိင္ခြင့္ကုိ ေတာင္းဆုိေနျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ယုံစားခဲ့ေသာ အျဖစ္ဆုိးမွ ႏုိးထလာ ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေကအုိင္ေအဟာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကုိယ္စားမျပဳ ဘူး ဆုိရင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ျပေပးပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဗမာလူမ်ဳိးအစုအဖဲြ႕က ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထား ေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးကုိင္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္တာကုိ ေတာင္းဆုိတာ မဟုတ္ပါ။ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကုိယ္တုိင္
ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေသာ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး ကုိ ႏုိင္ငံေရး အရ မေျဖရွင္းပဲ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ေတာ္လွန္ ေရး ကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ေနျခင္းသည္၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ မူလရပုိင္ခြင့္ကုိ လစ္လွဴရႈ႕ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဒီလုိနည္းလမ္း နဲ႔ ဘယ္လုိမွ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး မရႏုိင္ပါ။ တႏုိင္ငံလုံးသာ လုံးပါးပါးသြားမည္၊ ဘယ္တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကုိင္မွ အျမစ္ျပတ္မွာ မဟုတ္ပါ။


ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔
တကယ္တမ္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ ခ်စ္တယ္ ဆုိရင္၊ ဗမာ မဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိလဲ ခ်စ္ တတ္ရပါမည္။ ေလးစားရပါမည္။ ပင္လုံကတိက၀တ္ကုိလဲ ေလးစား ရမည္။

တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး မေပးပဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႀကီးပြါးတုိးတက္ေရးကုိ ေမ်ာ္ကုိး၍ မရႏုိင္ပါ။


တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကု
ိ လစ္လ်ဴရႈ႕ၿပီး ဗမာမႈျပဳျခင္းကုိအားသာ ေနလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္လက္ရွည္ၾကာမည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္စရိတ္ေထာင္းမည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ မိသားစု ေနာက္တဖဲြ႕ထပ္ေပၚလာမည္။ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးမွာ ဆက္ၿပီး ႏွိမ့္က်ေနမည္။ ပညာေရးမွာ အရင္းအႏွီးမစုိက္ထုတ္ပဲ ပတ္၀န္းက်င္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ လုိက္မီဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္ကမာၻမွာ ျမန္မာဟာ အႏွိမ့္ဆုံးအဆင့္က တက္လာစရာ မရွိပါ။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Durham University က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သုေတသီ Jonathan Rigg ရဲ႕ အဆုိအရ ႏုိင္ငံ တႏုိင္ငံရဲ႕ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ တုိးတက္မႈႏႈန္း ထားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ကုိ ပညာ ေရးမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သလဲ ဆုိတဲ့ ေနရာ မူတည္တယ္၊ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ာ
းကုိ ေလးစားလုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္လာမည္။ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ၿငိမ္းသြားမည္။ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးမွာ အရင္းအႏွီးစုိက္ထုတ္လာႏုိင္မည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာ မည္သာ ျဖစ္သည္။

ဒီေတာ့ ဗမာမႈ ျပဳျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဘယ္ဟာကုိ အလုိရွိပါ သလဲ။ ႏွစ္ခုထဲက တခုခုကုိ ေရြးရမည္။ ႏွစ္ခုစလုံးေတာ့ တၿပိဳင္ထဲ မရႏုိင္ပါ။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။