Thursday, January 24, 2013

KIA ႏွင့္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔အၾကား ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေသာ တပ္ခ်ဳပ္


(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)
 
သိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ဂမ္ေရွာင္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈ္င္ သည္ တုိင္းမွဴး/ တပ္မမွဴး ၄ လပါတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး သြားေရာက္ရန္ ရွိ၍ လႊတ္ ေတာ္ မွ တုိက္ပြဲ အေျခအေနအား ေတာင္းဆုိလာမည့္ အသံႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး တပ္အသစ္ ထပ္ထည့္ျခင္း၊ တပ္လဲလွယ္ျခင္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ရံုးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ား က သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။ KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား တြင္ စစ္မ်က္ႏွာ အခင္းအက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -

(၁)        ကခ်င္ျပည္နယ္ အိမ္ရွင္တပ္မမ်ားျဖစ္ေသာ မိုးေကာင္း အေျခစိုက္ အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ဗန္းေမာ္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းလက္ေအာက္ရိွ တပ္ရင္း ၄၆ ရင္းအျပင္ စစ္ကိုင္း -ရြာေထာင္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၃၃) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မေကြး အေျခစိုက္ အမွတ္ (၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မိတီၳလာအေျခစိုက္ အမွတ္ (၉၉) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္၊
မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး  ပခုကၠဴအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁ဝ၁) ေျချမန္ တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းလက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ၁ဝ ရင္း (ဖားကန္႔ေဒသ စိုးမိုး လႈပ္ရွားေန သည္။) အပါအဝင္ ေျခလ်င္ေျချမန္တပ္ရင္း စုစုေပါင္း ၉၆ ရင္းျဖင့္ ေက အိုင္ေအအား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနလ်က္သည္။ ျမစ္ႀကီးနား ေလတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ ခိုက္လ်က္ ရွိသည့္ အျပင္ အေျမာက္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွလည္း ၁၀၅ မမ ေဟာင္၀စ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းႀကီးမ်ား တုိ႔ျဖင့္ ပိုက္စပ္တုိက္ ပစ္ခတ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ တစ္ဦး ကင္းလွည့္ေနပံု (ဓာတ္ပံု - http://pulitzercenter.org)

(၂) ျမန္မာႏုိင္ငံ အျခား စစ္မ်က္ႏွာမ်ားရွိ တပ္ျဖန္႔ထားေသာ အခင္း အက်ဥ္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
(က) အိႏၵိယနယ္စပ္တေလွ်ာက္ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ရန္ အရန္တပ္မ အင္အား မထားဘဲ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားကို ျဖတ္ ေတာက္ ပိတ္ဆို႔စစ္ဆင္ရန္ စကခ (၁ဝ) ကို ကိုးကန္႔ - ေလာက္ကုိင္ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ ပို႔ေဆာင္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပုိင္း ဧရာဝတီႏွင့္ ခ်င္းတြင္း တေၾကာအထိ အရန္တပ္မ မရိွ ျဖစ္ေနသည္။
(ခ) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အရန္တပ္မ အျဖစ္ထားေလ့ရိွေသာ တမခ (၁၁) အား အရန္တပ္မ အျဖစ္မထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တမခ (၆၆) ျဖင့္ လဲလွယ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
(ဂ) ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးဝင္ေနသည့္ တမခ (၇၇) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ေလာက္ကုိင္ေဒသအတြင္း စစ္ဆင္ေရး ဝင္ေနသည့္ စကခ (၁ဝ) အား အနားေပး လဲလွယ္အစားထိုးရန္ အရန္ တပ္မ မရိွ ျဖစ္ေနသည္။

(၃) ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးသို႔ အစားထုိး လဲလွယ္ႏုိင္ေသာ တပ္မမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
(က)  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီအေရးအခင္း တည္ၿငိမ္မႈမရိွ ေသးေသာ္လည္း အရန္  တပ္မမရိွ၍ ေက်ာက္ေတာ္ အေျခစိုက္ စကခ (၉) အား ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးသို႔ ေစလႊတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။
(ခ) ကယားျပည္နယ္တြင္ ရွိေနတဲ့ တပ္မ (၅၅) ႏွင့္ စကခ (၇) တပ္မ (၂) ခု ရွိရာ မူလက တပ္မ (၅၅) ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ထြက္ဖုိ႔ လ်ာထားရာမွ စကခ (၇) ေျပာင္းလဲၿပီး ကခ်င္ - ဖားကန္႔ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။
(ဂ) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တမခ (၈၈) သည္ တႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီး တမခ (၉၉) သည္ ႏွစ္ႏွစ္ရိွေန ေသာ္လည္း အနားေပး အစားထိုး လဲလွယ္ရန္ အရန္တပ္မ မရိွျဖစ္ေန သည္။

ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ရဲေဘာ္မ်ား ကင္းလွည့္ေနပံု (ဓာတ္ပံု - Kachin News Group)

(၄)        မပခ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္မွ တပ္မ (၈၈) အား KIA စခန္းကုန္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီး ၄င္းစခန္းမ်ား ရမွ တပ္မ (၁၀၁) ႏွင့္ လဲလွယ္ေပးၿပီး ေနာက္တန္း မေကြးကို ျပန္ခုိင္းမည္ဟု ေျပာေသာ ေၾကာင့္ တပ္မ (၈၈) မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အက်အဆံုး မ်ားစြာျဖင့္ စစ္ တုိက္ ေနရေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

(၅)        တပ္မ (၉၉) သည္လည္း စစ္ဆင္ေရး ထြက္ေနသည္မွာ (၂) ႏွစ္နီးပါး ရွိေသာ္လည္း တျခား တပ္မမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ (၂) ဗ်ဴဟာ စစ္ ဆင္ေရး ၀င္ၿပီး (၁) ဗ်ဴဟာ နားသည့္ စနစ္ က်င့္သံုးေနပါသည္။ တပ္မ (၉၉) သည္ မူလကတည္းက အႀကံအဖန္ ဂြင္ေကာင္းသည့္ ပံုေသ စစ္ ဆင္ေရး ေနရာကို ရထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အျခား တပ္မမ်ားက အေသအေၾက တုိက္ေနေသာ္လည္း တန္းတူ အခြင့္အေရး မရသည့္ အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(၆)        စစ္ဆင္ေရး (၁) ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးေသာ တပ္မမ်ား ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
(က) တမခ (၄၄)/ (၆၆)/ (၇၇) - ကရင္ျပည္နယ္  
(ခ) တမခ (၈၈)/ (၉၉) - ကခ်င္ျပည္နယ္
(ဂ) စကခ (၁၀) - ရွမ္းေျမာက္ ကုိးကန္႔ေဒသ

(၇)        အရံ ရွိေနေသာ တပ္မမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -
(က) စကခ (၆) (ေနျပည္ေတာ္ အရံ မသံုးပါ)
(ခ) တမခ (၁၁) (ရန္ကုန္တုိင္း အရံ - ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဆင္ေရး သြားရန္ အသင့္ အေနအထားျဖင့္ အမိန္႔ေစာင့္ေနရပါသည္။ ရခုိင္ ျပည္နယ္သုိ႔ ေစလႊတ္ထားေသာ တပ္မ ေဆးအဖြဲ႔ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ ေခၚယူထားၿပီး တပ္အားလံုးအသင့့္ ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားပါ သည္။)
(ဂ) ရခိုင္ျပည္တြင္ ၿမိဳ႕တြင္း လံုၿခံဳေရး - စကခ (၅)၊ ျဖစ္ၿပီး စကခ (၉) / (၁၅) တို႔သည္ နယ္စပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လံုၿခံဳေရး ယူထားေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အထဲမွ စကခ (၁) ခုအား ဆြဲထုတ္ကာ စစ္ဆင္ေရး သြားခုိင္းမည္ ဟု သိရပါသည္။
(ဃ) တမခ (၂၂) ဘားအံတြင္ အသင့္ရွိ။

(၈)        တပ္မ (၆၆) ႏွင့္ (၇၇) တုိ႔ လစာေပးအဖြဲ႔ ေရွ႕တန္းသို႔ တက္သြားေၾကာင္း ထပ္မံ သိရသျဖင့္ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ေနာက္တန္းသို႔ ျပန္လည္ အနားယူရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း စစ္ေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ ပါသည္။

(၉)        ပံုမွန္ အေနအထားအရ ဆုိလွ်င္ တမခ (၁၁) (၂၂) ႏွင့္ စကခ (၉) တုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ထဲရွိ တမခ (၄၄) (၆၆) (၇၇) တုိ႔အား လဲ လွယ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအထိ စစ္ဆင္ေရး အမိန္႔မလာဘဲ Stand By သာ ထားေသာေၾကာင့္ လိုအပ္လွ်င္ ကရင္ျပည္နယ္သုိ႔ မသြားႏုိင္ဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ KIA စစ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ ရည္ရြယ္ သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

(၁၀)      သုိ႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မ (၃) ခုမွာလည္း (၁) ႏွစ္ ျပည့္၍ လဲလွယ္ရမည္ ျဖစ္ရာ ကခ်င္သုိ႔ ၾကားျဖတ္ခိုင္းရန္ တပ္ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

(၁၁)      ထြက္ေပါက္တခု ရွိႏုိင္သည္မွာ ရွမ္းေျမာက္မွ စကခ (၁၆) မွ တပ္မ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ကခ်င္သို႔လည္း ေစလႊတ္ရႏုိင္ သည္ဟု ယူဆပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ တခ်ိဳ႕ ဒကစမ်ားမွာ တပ္မအသြင္ စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွား ခဲ့ဖူးသျဖင့္ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ပါက နီးစပ္ရာ တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္ ဧရိယာ ေျပာင္းလဲျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိက္ရိုက္ ကခ်င္ ျပည္ နယ္သုိ႔ လည္းေကာင္း ေစလႊတ္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

(၁၂)      စကခ (၁၀) အား လဲရန္ တပ္မအား စီစစ္ ေဖၚထုတ္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၃)      ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ စစ္ဆင္ေရးမွ ကြ်ံ၀င္လာေသာ တမခ (၄၄) ၏ ရိကၡာမ်ားအား KNU မွ ဖ်က္ဆီးထားႏုိင္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ တပ္မမ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ကခ်င္သုိ႔ ေစခုိင္းရန္ မျဖစ္ ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါသည္။
 
တရုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး Madam Fu Ying ဦးေဆာင္ေသာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု - သမၼတရံုး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္)

(၁၄)      တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီ မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ ၏ မူ၀ါဒ သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ တပ္မမ်ားကို (၁) ႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ 
တာ၀န္ေပး ခုိင္းေစျခင္း မျပဳရ ဟူေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေသြဖီၿပီး မ်က္စိမိွတ္ ခိုင္းေနသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္ တြင္ KIA ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ဆင္ေရး ကနဦးပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ ဦးက်ိဳး ေနသျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းလ်က္ ရွိရာ ယခုအခါ ေလတပ္ အေျမာက္ တပ္ အင္အားမ်ားကိုပါ သံုးစြဲၿပီး က်ားနာခဲလ်က္ ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္းထန္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္/ ေလသံမ်ား ေပၚထြက္လာ သကဲ့သို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံမွလည္း သံတမန္ အသံုးအႏႈန္း ေမာက္မာသည့္ စကားလံုးမ်ား မႀကံဳစဖူး ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ နယ္စပ္ထဲသို႔ အေျမာက္က်ည္မ်ား က်ေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ KIA ႏွင့္ အမ်ိဳး အႏြယ္ နီးစပ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္ေနျခင္းအေပၚ တရုတ္အစုိးရက ေဒါသတႀကီး ျဖစ္ေနပံု ရပါသည္။ မၾကာေသးခင္က အထူးသံတမန္ တရုတ္ ဒုႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သို႔ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္အေပၚ သမၼတႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ မ်က္ႏွာပ်က္ရမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ပုိၿပီး ဆုိး၀ါး သည္ မွာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ထဲသုိ႔ အေျမာက္က်ည္က်၍ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုး ျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ ကန္႔ကြက္သည့္ ေလသံမ်ား ထြက္ေပၚလာပါ သည္။ အစိုးရမွ တရား၀င္ အပစ္ရပ္ခုိင္းသည့္အေပၚ တပ္မေတာ္မွ ဆက္ လက္ တုိက္ခိုက္ေနျခင္းသည္လည္း သမၼတ အမိန္႔အေပၚ တပ္ခ်ဳပ္က အျပည့္အ၀ ေလးစား လိုက္နာျခင္း မရွိသည့္ အသြင္သ႑ာန္ မ်ိဳး ေပၚ ထြက္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတတုိ႔၏ ၿငိဳျငင္ျခင္းကို ခံရဖြယ္ ရွိၿပီး ထြက္ေပါက္အေနျဖင့္ KIA ကသာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဖိတ္ေခၚထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာမွသာ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ KIO သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဖြဲ႔ တည္းမေဆြးေႏြးဘဲ UNFC ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္း UNFC တြင္သာ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကား ခ်က္သည္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိႈင္အတြက္ အခက္ ေတြ႔ေစေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက ေလ့လာ သံုးသပ္ တင္ျပ သြားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။