Wednesday, January 2, 2013

KIA ရဲ႕လဂ်ားယန္ စခန္းကို သိမ္းပိုက္လိုက္တဲ့ အစိုးရရဲ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


KIA ရဲ႕ ေရွ႕တန္းစခန္း၊ ပိြဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္းပုံ

စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက KIA ရဲ႕ ေရွ႕တန္းစခန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ပိြဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း လဂ်ားယန္ စခန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔ တြင္ တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္လိုက္ႏိုင္တဲဲ့ သတင္းကို ေပးပို႔ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ထပ္မံ အတည္ျပဳရန္ စီစစ္ေနဆဲမွာပင္ တပ္မေတာ္ သတင္းဌာန ျဖစ္တဲ့ ျမဝတီရုပ္ျမင္သံၾကားမွ (၁-၁-၂၀၁၃)ညပိုင္း ရုတ္တရက္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ျမဝတီက ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရာမွာ ပိြဳင့္ ၇၇၁ ေတာင္ကုန္း လဂ်ားယန္စခန္းအေနနဲ႔ တပ္မ ေတာ္ရိကၡာပို႔သည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အဓိကပိတ္ဆို႔သည့္ ေနရာ၊ ျမစ္ၾကီးနား-ဗန္းေမာ္ ကားလမ္းအား အဓိကပိတ္ဆို႔ေႏွာက္ယွက္သည့္ ေနရာ၊ KIA ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာအတြက္ အဓိကစခန္းေထာက္ေနရာျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ အဓိကအေရးပါတဲ့ ေတာင္ကုန္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က လဂ်ားယန္ စခန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အား ေလေၾကာင္းပစ္ကူရယူတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ (၃၀-၁၂-၂၀၁၂) ရက္ေန႔မွာ ၄င္းတို႔ ေနရာအား ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ပါ တယ္။ ဆက္လက္ၿပီး၊ အဲ့ဒီစခန္းအတြင္းမွ တရုတ္လုပ္ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္း (၁)လက္၊ ၆၀ မမ စိန္ေျပာင္း (၁)လက္၊ လက္နက္မ်ိဳးစုံ (၁၃)လက္၊ လက္ပစ္ဗုံး မ်ိဳးစုံ အလုံး(၅၀၀)၊ ဗုံးသီး မ်ိဳးစုံ (၂၇၀)လုံး၊ မိုင္းမ်ိဳးစုံ (၅၂)လုံး၊ က်ည္မ်ိဳးစုံ (၄၀၀၀)၊ ယမ္းႀကိဳး (၂)ေခြ သိမ္းဆီး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ပတ္ဝန္းက်င္အား အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။


စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ား ေပးပို႔ထားခဲ့တဲ့ ရရွိထားၿပီး သတင္းအရ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးအမည္ကို စစ္ရုံးမွ မိုးႀကိဳးစစ္ဆင္ေရးလို႔ ေခၚတြင္ေစေၾကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးအား အမွတ္(၁)ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး(ကစထမွဴး) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး ကိုယ္တိုင္ ျမစ္ႀကီးနား တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရုံးထိုင္ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္အား  ေရွ႕တန္းလဂ်ား ယန္စခန္းအား ကပ္ထားတဲ့တပ္မ်ားကို စစ္ဆင္ေရး အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ ဗန္းေမာ္သို႔ေစလႊတ္ထားခိုင္းေၾကာင္း၊ ထူးျခားတာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္(စစ္ဆင္ေရး)၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လူေအး(DSA-25)အား  ကက(ေလ)ကို ၾကည္းတပ္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးလြယ္ကူေစဖို႔ ျမစ္ႀကီးနားရွိ ကစထ မွဴးႏွင့္ အတူ ရွိေနခုိင္းေၾကာင္း သတင္းရရွိထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သတင္းေပးပို႔ရာမွာ အနီးကပ္ ေျမျပင္ တိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္မွ ခမရ (၃၁၇)၊(၄၁၅)၊(၄၁၆)၊(၃၂၀)၊ ခလရ (၂၃၇) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္အခင္းအက်င္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ရ ပါက ခမရ (၃၁၇)၊(၄၁၅) နဲ႔ (၄၁၆) တပ္ရင္းေတြဟာ တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားျဖစ္လို႔ ပင္မစစ္ဆင္ေရး စစ္ဦးပိုင္းတြင္ တပ္မျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္က လိုင္ဇာသိမ္း ပိုက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားတဲ့ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ပါအတိုင္း  အဓိက လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား တပ္မတပ္မ်ားကို သုံးစြဲခဲ့တာမွန္ကန္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါတယ္။

KIA ရဲ႕လဂ်ားယန္စခန္းအား သိမ္းပိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ KIO အေပၚ အစိုးရ ရဲ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆက္လက္သုံးသပ္  တင္ျပလာပါတယ္။  KIO က အဖ်က္အေမွာက္ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ခဲ့လို႔ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားၿပီး လက္နက္ ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ဖို႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လုိ႔ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာဆိုေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန႔ ကတည္းက KIA အေပၚ ထိုးစစ္ေတြ ရပ္ဖို႔ တပ္မေတာ္အား သမၼတက ညႊန္ၾကားထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလတုန္းက တပ္မေတာ္ ကာ ကြယ္ ေရး ဦးစီခ်ဳပ္၊ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး စိုးဝင္တို႔ ႏွစ္ဦးစလုံး သမၼတရုံးခန္း အတြင္း သို႔ ကမန္းကတန္း ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး အၾကိတ္အနယ္ ရွင္းလင္းခဲ့ရ တယ္လို႔ စစ္ရုံးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org သို႔ ဆိုပါတယ္။

တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ တဖက္သတ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေပမယ့္ ေျမျပင္တိုက္ပြဲ မ်ား ျဖစ္ပြားေနတာဟာ ရိကၡာပို႔ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ KIA စစ္ေၾကာင္းမ်ား လမ္းခရီး တဝက္တျပတ္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရလုိ႔ ရုတ္ခ်ည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာရတာလို႔ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္က တင္ျပထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက အစိုးရရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ခန္႔မွန္းသုံး သပ္ၾကရာမွာ ၂၀၁၂ တစ္ႏွစ္လုံး KIA ကစတင္ တိုက္ခုိက္လို႔ တပ္မ ေတာ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေနတယ္။ ျပည္သူလူထု၊ ေက်းရြာ၊ ရဲစခန္း၊ ရထားလမ္းတံတားမ်ားကို KIA က မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္ခဲ့လို႔ ျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ထိခိုက္ နစ္နာေနရပါတယ္ ဆိုတဲ့ အသြင္သ႑ာန္မ်ိဳး ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေပၚေအာင္ KIO ရဲ႕ မွားကြက္အား စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ သည္းခံေစာင့္ၾကည့္ေနဟန္ တူေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္ သူလူထုက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားလာၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား လုပ္ လာသည္အထိ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ ခင္းက်င္းထားတယ္လို႔ သုံးသပ္ ၾကပါတယ္။

ယခုအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးခက္ထိန္နမ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ အေရးႀကီး ကိစၥတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္းမွာ က်င္းပေတာ့မည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆိုလာပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျပည္နယ္လံုး၊ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သား အားလံုး ဒုကၡျဖစ္ေနတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ရဲ့ ဒီအခက္အခဲကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းအတြက္လည္းပဲ ေျဖာင့္ျဖဴးဖို႔အတြက္ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ယံုၾကည္မႈ ျမန္ျမန္တည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈ ျမန္ျမန္ရေစခ်င္တာနဲ႔ အပစ္အခတ္ အျမန္ဆံုး ရပ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ရင္ထဲက စကား၊ ရင္ထဲက အျပည့္အဝရွိတဲ့အေနအထားေပါ့။


လဂ်ားယန္ စခန္းမွ သိမ္းဆီးရရွိေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား

ဦးခက္ထိန္နမ္ဟာ ယခင္ ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီမွ ကူးေျပာင္းသြားသူဟု သိရၿပီး ယခုကြင္းဆင္းေလ့လာေနၿပီ ျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည္ ဆိုသည္မွာ တစ္စုံတစ္ခု အေၾကာင္းရင္း ရွိႏိုင္သည္ဟု စစ္ဖက္နီးစပ္ သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတာဟာ သံသယရွိတယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၾကံ႕ဖြတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဖက္၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဖက္၊ အေက်အလည္ အျငင္းအခုံေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလို ေဆြးေႏြးရာမွာ KIO ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္တဝွမ္းလုံး လူထု လူတန္းစား လူမ်ိဳးစု အားလုံးကို တကယ္ေကာ ကိုယ္စားျပဳရဲ႕လား ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကမွာ ျဖစ္သလို၊ KIO အား အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ အစည္း အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္ တပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အမ်ားစု ဆႏၵအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လွ်င္လည္း ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ၊ ၾကံ႕ဖြတ္အဆြယ္အပါး တိုင္းရင္းသားပါတီ၊ တပ္မေတာ္သား မဲမ်ားက အမ်ားစု လႊမ္းမိုးေနရာယူ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး KIO အား ဇန္နဝါရီလ အတြင္းေခၚယူထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း တို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲသို႔ လာေရာက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ေတာ့ စစ္ေရးအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုက ကခ်င္ျပည္နယ္ တဝွမ္းလုံး နယ္ေျမေဒသ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈ မရွိလို႔ အေၾကာင္းျပကာ သမၼတက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄၁၂)အရ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာသည့္ အမိန္႔ျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္ တာဝန္ ေပးသြားႏိုင္ပါတယ္။ သမၼတဟာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းျပီး ဥပေဒကဲ့သုိ႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိတယ္္။

အထက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာအရ KIO အားတုိက္ခုိက္မည့္ ကက(ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တပ္မေတာ္ကို တာဝန္ ေပးအပ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဆြဲေခၚသြားႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲေတြဟာ ၾကည့္ေကာင္းမဲ့ ပြဲတစ္ပြဲလို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

2 comments:

  1. ကဲဘာညင္းအုန္းမလည္း...KIA ....ကုိလာနန္ေရေျပာပါအုန္း...တပ္မေတာ္ကက်တယ္...အထိအခုိက္မရွိတာကKIA...ဒီစခန္းကုန္းကုိတပ္မေတာ္က..ဥဳံဖြဆုိျပီးသိမ္းလုိက္တာလား...ဒါမွမဟုတ္KIA ကျပန္မတုိက္ပဲေပးလုိက္တာလား....လိမ္ပါအုန္းသတင္းေတြ......ေသဆုံး..ဖမ္းဆီးရမိကအစစာရင္းကုိေျပာလုိက္ရင္...ခင္ဗ်ား...ထုိင္ငုိသြားလိမ့္မယ္...ေျပာပါအုန္း..ကုိလာနန္အင္တာဗ်ဳးမွာထည့္မေျပာရေလာက္ေအာင္ခင္ဗ်ားအေၾကာက္လြန္ျပီးငုတ္တုတ္ေမ့သြားတာလား....

    ReplyDelete
  2. အေပၚကေကာ္မန့္ေပးတဲ့လူ....စြတ္ေဟာက္နဲ့....လာနန္ကနဂုိကမွငုိခ်င္ေနတာ....အေၾကာက္လြန္ျပီးေျပာေနတာ...ခင္မ်ားေၾကာင့္....ဂမ္ေရွာင္ပါေသေနအုန္းမယ္......ဟဟဟဟဟဟဟ..ေနာက္ဆုံးေတာ့...kiaလည္းအလိမ္ေပၚျပီေပါ့

    ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။