Monday, January 14, 2013

KIA ကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သမၼတႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရ

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ထိပ္ဆံုးတန္း ဝဲမွယာ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း၊ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ (ဓာတ္ပံု - သမၼတရံုး၀က္ဘ္ဆုိဒ္)

၁။ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက KIA အား တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ခ်ီတက္ ထိုး စစ္ ဆင္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္၊ သမၼတရုံးရဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႔စြဲပါ စာအမွတ္ (၁(၁)/၇/သမၼတရုံး) ျဖင့္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ရာမွာ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ရတယ္လို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ အဲ့ဒီစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ တပ္ခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္း တို႔ဟာ ဖိုင္ကိုယ္စီ ကိုင္ၿပီး ေျခသံျပင္းျပင္းနဲ႔ သမၼတ ရုံးခန္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြား ခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ သမၼတရုံးရဲ႕ မူရင္းစာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။၂။ အထက္ပါစာအရ သမၼတ ကိုယ္စား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေဇာ္ က လက္မွတ္ေရးထိုးထားတာ ေတြ႕ရွိရၿပီး မိတၱဴကို မည့္သူကိုမွ ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ရုံးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္း S.D အရ၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးအကဲရုံးမ်ားကုိ စာပို႔ၿပီ ဆိုရင္ သမၼတရုံးကုိယ္စား သမၼတရုံးဝန္ႀကီး တစ္ပါးပါးက လက္မွတ္ေရး ထိုးသင့္ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္း အႀကီးဆုံး အဆင့္ျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရုံး ကက(ဦး) ကို ေပးသင့္ပါတယ္ လုိ႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ကက(ၾကည္း) ကိုင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးဝင္း ကို ကက(ဦး) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရံုး အဆင့္အား ေက်ာ္ၿပီး သမၼတရုံးက စာေပးတာဟာ တမ်ိဳးတဖုံ အဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၃။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္မွာ ႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တုန္းက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ ေယာက္ အေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈ၊ ျပတ္သားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မေပးခဲ့တာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ပဲ ထိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာ နယ္ျခားစစ္ပြဲျဖစ္ပြားရၿပီး ထိုစဥ္က ဒုတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ကပင္ ဦးသိန္းစိန္အား ဘဝင္မက်ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ား ထံမွ သိရပါတယ္။

၄။ ယခု KIA အား စစ္ဆင္ေရး မျပဳလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္းလုံး သာမက ႏိုင္ငံတကာ ကပါ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာမို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ တပ္မေတာ္အား စာထုတ္ အမိန္႔ေပးသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ဖက္နီးစပ္သူ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အတြင္းႀကိတ္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရွိႏိုင္တာက အစည္းအေဝးမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းနဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား KIA ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနတာ ရပ္ဖို႔ ႏႈတ္ျဖင့္ ႏႈတ္မိန္႔ေပးထားလို႔ျဖစ္ေစ၊ အလြတ္သေဘာ ျဖစ္ေစ၊ ေျပာခဲ့ၿပီးမွ တရားဝင္ ယခုလိုစာႏွင့္ ေနာက္က လုိက္သြားတဲ့ သေဘာလည္း ရွိႏိုင္တယ္ လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

၅။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ တရားဝင္စာကို စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းျပင္းျပင္း တိတိက်က်စာ ထုတ္ပါက ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ရမွာမို႔ ေရွာင္ရွားဟန္တူၿပီး အလုပ္သေဘာ ျဖစ္ရုံတမည္ ထုတ္ တယ္ လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္အေပၚ ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာသက္ေရာက္ခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာကို မရွင္းမလင္း မေသမခ်ာ ျဖစ္ေနလို႔ တြန္႔ဆုတ္တာလဲ ပါႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာင္တြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားပါက သမၼတအား အမႈမပတ္ ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ယူတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သုံးသပ္ပါတယ္။

၆။ စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအရ ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးတပ္မ်ား ရိကၡာပို႔ မည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား လႈပ္ရွားရပါက ရန္သူက တိုက္ခုိက္ခဲ့ ရင္ ေကာ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမလဲ ဆုိတာကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပထား ျခင္း မရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စစ္နည္းဗ်ဴဟာသေဘာအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးမွ အသြင္ေျပာင္းလာခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သိလွ်က္နဲ႔ မည္သို႔ ေဆာင္ ရြက္ရမည္ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ညႊန္ၾကားထားတာ မေတြ႕ရ တာကုိ တပ္ခ်ဳပ္က “ေထာက္ကြက္” ျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ရိကၡာပို႔သည္ ျဖစ္ေစ၊ မပို႔သည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိ တပ္စခန္းမ်ား အနီးသို႔ ခ်ည္းကပ္လာတဲ့ ရန္သူစစ္ ေၾကာင္းမ်ား၊ အားစမ္းလာတဲ့ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းမ်ားကို စစ္နည္းဗ်ဴဟာ သေဘာအရ ႀကိဳတင္လက္ဦးမႈရယူ တိုက္စစ္ဆင္ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

၇။ တပ္ခ်ဳပ္ အဓိက စိတ္ဆိုးသြား ႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခ်က္မွာ ခ်ီတက္ ထိုးစစ္ ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ေရး ဆိုတဲ့ စာထဲတြင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ မေပးထားတာေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းမွ ရဲေဘာ္မ်ားကို ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ ပစ္ထားရၿပီး ရန္သူရဲ႕ လည္လွီးတာကို အသားလြတ္ ခံရမဲ့ သေဘာျဖစ္ ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခင္က KIA ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူ အနည္းဆုံး တုိင္းမွဴးအဆင့္ တာဝန္ရွိသူကို ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေအာင္မင္း စတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခၚယူျခင္း မျပဳတာဟာ ေရွ႕တပ္နယ္ေျမေတြမွာ KIA နဲ႔ တပ္ နယ္ေျမ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္မႈ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တြင္ ျပႆနာရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွ KIA က ေတာင္းဆိုလာလို႔သာ တပ္မေတာ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္လာရတဲ့ အတြက္ တပ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ အေနနဲ႔ ဦးေအာင္မင္း အေပၚ ဘဝင္မက်စရာ၊ အျမင္မၾကည္လင္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ သမၼတရုံးရဲ႕ စာဟာ တိုေတာင္းလြန္းလွၿပီး လက္လြတ္စပယ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနနဲ႔ ေဒါကန္စရာျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သုံးသပ္ထား ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။