Tuesday, January 1, 2013

ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳ အထူးသတင္း KIA ႏွင့္ စစ္တပ္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႔ၾကေတာ့မည္

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)

လိုင္ဇာေဒသဧရိယာ အတြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္ ဗုံးၾကဲခဲ့တဲ့ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုအတြင္းရွိ K-8 အေမာင္းသင္ေလယာဥ္
(ေပးပို႔သူ: ျပည္တြင္းမွ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ ေလတပ္အရာရွိတစ္ဦးအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။)

စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ႏွစ္သစ္ကူးတုန္းတြင္ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာသုိ႔ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္မဲ့ ကက(ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွာ အထူးသတင္းအျဖစ္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ တင္ျပသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီသတင္းမွာ အေျမာက္ပစ္ကူ၊ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ား ပါရွိၿပီး အဓိက စစ္ေၾကာင္းမွာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားကိုပင္ လုိအပ္က အသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါသတင္း တင္ျပခဲ့တဲ့ အေပၚအခ်ိဳ႕သတင္းဌာနမ်ားက “မျဖစ္ႏိုင္” ဟု သုံးသပ္ၾကေပမယ့္ ယခုအခါ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ အထူးသတင္းကို ျပန္လည္ ေလ့လာဖတ္ရႈလိုပါရင္ 
K.I.A ကို တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းမဲ့ စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးသတင္း  


ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ စီမံခ်က္အရ အေျမာက္တပ္စခန္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဘြမ္ေဆာမ္ တပ္စခန္း၊ မန္တဲ တပ္စခန္း၊ ေဒါ့ဖုန္းယန္ တပ္စခန္း၊ ခန္းကိုင္ေတာင္တပ္စခန္း တို႔မွာ ေဟာင္ဝစ္ဇာ (၁၀၅) မမ အေျမာက္မ်ား ႏွင့္ (၁၂၀) မမ စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ား ေျခကုတ္ယူျပီး လိုင္ဇာေဒသဧရိယာကို ခ်ိန္ရြယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္၊ မနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္မွ ညေန (၄) နာရီအထိ ေဒါ့ဖုန္းယန္၊ ခန္းကိုင္ေတာင္ အေျမာက္တပ္စခန္းမ်ားမွ (၁၀၅) မမ ေဟာင္ဝစ္ဇာ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ လဂ်ားယန္ဘက္သို႔ အႀကိမ္ (၂၀) ေက်ာ္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္မွာ အဆိုပါ အေျမာက္စခန္းမ်ားမွ KIA တပ္မဟာ (၅) ႏွင့္ လဂ်ားယန္ဘက္သုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္ေနၿပီး လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေတာင္ကုန္းမ်ား၊ စခန္းမ်ား စသည့္ေနရာမ်ားကို ပစ္မွတ္ မွတ္ပုံတင္ ပစ္ကြင္းရွာေနေၾကာင္း စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရပါတယ္။


မွတ္တိုင္(၆) ဒဘူဘြမ္ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ စခန္း

ယခုအခါ မပခတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ခမရ (၄၃၈)၊ ခမရ (၃၈၇)၊ ခမရ (၃၂၀)၊ ခမရ (၄၃၇)၊ ခမရ (၆၀၁)၊ ခမရ (၃၁၉)၊ ခလရ (၁၄၂)၊ ခလရ (၂၃၆)၊ ခလရ (၂၁)၊ ခလရ (၄၇)၊ ခလရ (၄၁) တပ္ ေတြဟာ KIA ေရွ႕ကာကင္းစခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး၊ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကိုေတာ့ အဓိက စစ္ေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ တပ္မတပ္မ်ားက ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ပန္းဝါေဒသမွာ တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံ ခလရ (၁၀)၊ ခလရ (၁၃)၊ ခလရ (၇၇) တပ္ရင္း သုံးရင္း ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေျမျပင္ စစ္ဆင္ေရး အခင္းအက်င္းအရ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ KIA စစ္ေၾကာင္းတပ္မ်ားဟာ လက္ယွက္ထိုး ရႈပ္ေထြးေနျပီး L of C ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈ ျပတ္ေတာက္မႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ လဂ်ားယန္ အေရွ႕ဘက္ရွိ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေနာက္တန္းဌာနခ်ဳပ္မွ ရိကၡာပို႔မည့္ လမ္းေၾကာင္း L of C တြင္ လဂ်ားယန္ KIA ႏွင့္ ABSDF စခန္းႏွစ္ခုက ခြထိုင္ထားသလုိ ျဖစ္ေနၿပီး ပိတ္ဆို႔တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အလားတူ လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရွ႕ကာကင္းစခန္းမ်ားအနက္ လဂ်ားယန္စခန္းဟာ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ စခန္းတစ္ခုျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လဂ်ားယန္ ေဒသလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနတဲ့ KIA ႏွင့္ စစ္တပ္ တို႔အဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလုံး အၾကပ္အတည္းနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္မွ လဂ်ားယန္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ KIA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖယ္ရွားရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မွ တဆင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားသို႔ ရိကၡာပို႔ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း KIA က ရာဇသံေပးသည္ဟု ယူဆျပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားကေတာ့ စစ္တပ္အေနနဲ႔ စတင္တိုက္ခိုက္တဲ့ ပုံစံမ်ိဳးမေရာက္ေအာင္ အဲ့ဒီလုိ KIA တပ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားခုိင္းတာဟာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ KIA ကမဖယ္ရွားတဲ့အတြက္ စစ္တပ္က တာဝန္ေက်ျပီး မလႊဲမေရွာင္သာလို႔သာ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ဖန္တီးသြားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ လုိင္ဇာျမိဳ႕ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရွ႕ခံစစ္စည္းျဖစ္တဲ့ လဂ်ားယန္ KIA စခန္းႏွင့္ ABSDF စခန္းတို႔ကုိ တပ္မေတာ္မွ ဒီဇင္ဘာ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တိုက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ (၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ အေျမာက္တပ္စခန္းမွ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ (၉) နာရီခန္႔မွာ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းျဖင့္ လဂ်ားယန္ေဒသ KIA ႏွင့္ ABSDF စခန္းမ်ားကို Rocket ႏွင့္္ပစ္ျပီး ဗုံးမ်ားၾကဲခ်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရုရွားလုပ္ (MI-24) ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္း ထပ္မံတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ကြက္ျဖစ္မွာ စိုးတာရယ္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ညိႇဳႏႈိင္းခဲ့ရာမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ေနလို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးေထာက္ထားလိုသျဖင့္ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္မ်ား (K-8) ကိုသာ စမ္းသပ္စတင္အသုံးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ စစ္ရုံးႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ အေမာင္းသင္ေလယာဥ္ တစ္စင္းမွာ အနီေရာင္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္တစ္စင္းမွာ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။


တိုက္ပြဲ သတင္းရလဒ္ကုိ KIA ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားထံ ဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မွ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။"အဲ့ဒီေလယာဥ္ ႏွစ္စင္းအနက္ ေရွ႕တစ္စင္းက Rocket ႏွင့္ အရင္ ပစ္ျပီး ေနာက္တစ္စင္းက ဗုံးၾကဲပါတယ္။ ျပီးတာနဲ႔ အဲ့ဒီေလယာဥ္ႏွစ္စင္းက လိုင္ဇာ ဘက္သုိ႔ ဆက္လက္ ဦးတည္ သြားျပီး လိုင္ဇာေရွ႕ေတာင္ကုန္းစခန္း (Alen Bun) အား Rocket ျဖင့္ ဆက္ပစ္သြားပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ကုိ ဝဲပ်ံျပီး ျပန္ထြက္သြားပါတယ္။ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းလည္း ေန႔လည္ ပိုင္းေလာက္မွာ ဆက္တုိက္လာျပီး လဂ်ားယန္ စခန္းကို ပစ္ခတ္သြားပါတယ္။ KIA စခန္းမွ စစ္သည္ (၂) ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စစ္တပ္က ေျခလ်င္တပ္မ်ား ခ်ီတက္လာျပီး ထိေတြ႕မႈ တိုက္ပြဲေတြ စတင္လာျပီလို႔ သိရပါတယ္။"ဒီဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္ရာ ဒုကၡသည္တစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္လာပါတယ္။“ဒီေန႔ (၂၈) ရက္ေန႔မွာလည္း ေလယာဥ္ (၄) စီးျဖင့္ လဂ်ားယန္ေဒသစခန္းေတြကို လာပစ္တယ္ဗ်၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ဦးတည္လာတယ္လို႔ ထင္တာေၾကာင့္ ဗုံးခိုက်င္း အျမန္တူးလုိက္ရတယ္။ ေလယာဥ္ (၄) စီး ဆိုေပမည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔လိုက္တာကေတာ့ စစ္အေရာင္မဟုတ္ပဲ၊ ေလယာဥ္ဝမ္းဗိုက္မွာေတာ့ အနီေယာင္ ျမင္လိုက္ရတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ ညီမေလး (၂) ေယာက္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း (၆) ေယာက္ ေတာင္မွ ကတုတ္က်င္းမွာ ပုန္းေနတာ ကၽြန္ေတာ္ဖုန္းဆက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ညီေလးက လာေခၚသြားၿပီး ကတုတ္က်င္းမွာ မေနရဲေတာ့ဘဲ ေတာထဲမွာ ပုန္းေနရတယ္ဗ်ာ။”KIA အား တပ္မေတာ္မွ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနဖန္တီးမႈ အလားအလာနဲ႔ တုိက္ပြဲ သတင္းမ်ား ရရွိပါက အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။