Saturday, January 19, 2013

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး ရပ္ဆိုင္းမည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္


ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး)


၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမ ရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္ပါသည္။

(၁) စစ္အစိုးရ၏ တပ္မ်ားသည္ ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ားအား ၾကီးၾကီး မားမား စတင္ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွ စ၍ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔အထိ ရက္ေပါင္း ၃၃ ရက္မွ် တြင္ က်ဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ၊ ထိခိုက္ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးသြားၾကရေသာ ရဲေဘာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ေထာင္ဂဏန္းခ်ီမွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္ရဟတ္ယဥ္မ်ား၊ ၁၂၀ နွင့္ ၁၀၅ မီလီမီတာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၌ အခ်ိန္တို အတြင္း အျပင္းထန္ဆံုုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသျဖင့္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းတရာေက်ာ္မွ် ကုန္က်ခဲ့ရသည္။ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ ပထ၀ီအရ ပြိဳင္႕ (၇၇၁) အပါအ၀င္ လဂ်ားယန္တ၀ိုက္ရွိ ေတာင္ကုန္းအခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(၂) အဆမတန္ၾကီးမားလွေသာ စစ္လက္နက္အင္အားနွင့္ လူအင္အား မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္အို တခုလံုးကို အျပဳတ္တိုက္နိုင္ရန္ေ၀းစြ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသၾကီးတခုလံုး ကို လံုး၀ ခ်ဳဳပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အိပ္မက္၍ပင္မရ၊ ပထ၀ီနယ္ေျမအခ်ိဳ႕မွ်ကိုသာ တိုးခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ စစ္ေရးသေဘာ သက္သက္အရ ၾကည့္လွ်င္ပင္ စစ္အစိုးရအတြက္ အရွံဳးအျမတ္ လံုး၀ပင္ မကာမိေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ အရွံဳးၾကီး ရွံဳးခဲ့ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ တျပည္လံုးလူထုၾကီးတရပ္လံုးအတြက္ ပညာေရး၊ က်မၼာေရး အတြက္သံုး ရမည့္ ေငြမ်ား အလဟသ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မေသသင့္ေသာ ေအာက္ေျခ တပ္မ ေတာ္သားမ်ား၊ ေပးသည့္ အမိန္႕အတိုင္း နာခံ တိုက္ပြဲ၀င္ေပး ခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား မလိုအပ္ဘဲ ဘ၀နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးခဲ့ ရသည္။ ယင္းအတြက္ သမတ ဦးသိန္းစိန္ နွင့္ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ တို႔ ထိပ္ဆံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ေထာက္ထားလွ်က္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႕တည္ေဆာက္သင့္ ေၾကာင္း ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ျပီျဖစ္သည္။

(၃) အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုလံုးကို ျခံဳၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္မိသည္။

(က) စစ္ေရးနွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ျဖစ္သမွ်ကိစၥအားလံုးကို ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအအေပၚသို႕ အျပစ္ပံုခ်ထားသည္။ သူခိုးက လူဟစ္သလို ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မတိုင္ခင္က သူ႕ဖာသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္ တည္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ကိုုယ္ပို္င္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္ကို ကခ်င္လူထုသေဘာဆႏၵနွင္ ့ဆန္႕က်င္ကာ အတင္း၀င္ ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေနပါလွ်က္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခုခံ ကာ ကြယ္ သည္ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္မရွိ။ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္။

(ခ) အပုဒ္ (ရ) တြင္ ေဖၚျပထားေသာ “ေနာင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ KIO/KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္သည္။” ဟု ေဖၚျပထားျခင္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ သေဘာေဆာင္ သည္။ လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ေကအိုင္အို၏ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္လႊမ္းမိုးရာေရာက္သည္။ သမိုင္း ေၾကာင္း အရၾကည့္လွ်င္ ကခ်င္လူထုမ်ား၏ သဘာ၀သည္ ျခိမ္းေျခာက္၊ အနိုင္က်င့္မႈမ်ားကို မၾကိဳက္လက္မခံၾက၊ ယခုလက္ေတြ႕တိုက္ပြဲ ၀င္ရာ တြင္ လည္း ရြတ္ရြတ္ခြ်န္ခြ်န္ျပန္လည္ခုခံၾကသည္ကို ယေန႕ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သင့္၊ တန္ဘိုးထားသင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္သည့္နည္းျဖင့္ မခ်ဥ္းကပ္သင့္။

(၄) ေကအိုင္အိုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အေျခခံသည့္ နိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ နိုင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆိုသည့္အေပၚ မတန္တဆၾကီးမားလွေသာ စစ္အင္အားကို အသံုးျပဳ၍ စစ္အစိုးရက စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မတရားေသာစစ္ျဖစ္သည္။ မတရားေသာ စစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပည္တြင္းမွာ ေရာ နိုင္ငံတကာမွာပါ ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္ေလယာဥ္မ်ားသံုး၍ တိုက္ ခိုက္ျခင္း၊ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားနွင့္ ပစ္သျဖင့္ အရပ္သားလူထုမ်ား ေသဆံုး ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား က် ေရာက္လာခဲ့သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္သားမ်ားက ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ခုခံတိုက္ပြဲ၀င္၊ စစ္အစိုးရဘက္မွ အဆံုးအရွံဳးမ်ားမ်ားျပား၊ အစိုးရ၏ ထိုးစစ္ကို ဆန္႕က်င္သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား တစတစ အား ေကာင္းလာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ထားခဲ႕ၾကသည့္ အျခားတိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႕ကြက္လာ၊ နိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားလည္း သက္ေရာက္လာ၊ သူ႕နယ္ေျမအတြင္း လက္နက္ၾကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားလည္း က်ေရာက္လာ၊ စသည္တို႔ ေပါင္းဆံုသြားျခင္းေၾကာင့္ ထိုးစစ္ရပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟု သံုးသပ္သည္။

(၅) မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ နံက္ေျခာက္ နာရီမွ စတင္ျပီး နယ္ေျမရွင္းလင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း မွာမူ အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္ေစနိုင္မည့္ ေျခလွမ္းဟု မွတ္ယူနုိင္ပါ မည္။ တကယ္တန္း အျပဳသေဘာဘက္ကို ဦးတည္မတည္ ဆိုသည္မွာ ဦးသိန္းစိန္ ဆက္လွမ္းမည့္ နိုင္ငံေရးေျခလွမ္းနွင့္ ဆိုင္ပါမည္။ ဘာမွန္း မသိေသာ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ားျဖင့္ နွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲထားသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆက္ လက္အသက္သြင္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္သြားနိုင္မည့္ အေနအထားကို ေကအုိင္အိုက စိုးရိမ္ပံုရသည္။

(၆) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္မွန္စြာတည္ေဆာက္လိုပါက ဦးသိန္းစိန္ အစိုး၇အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခြင့္ရစမည့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကျငာလွ်က္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသင့္ သည္၊ ေကအိုင္အိုက တင္သြင္းလာမည့္ နိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားသင့္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။

(၇) အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ဘ၀ကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ျပန္လည္ကုစားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စတင္ခ်ိဳးေဖါက္ တိုက္ခိုက္သူမွာ အစိုးရဘက္မွျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္ မ်ားက မီးတင္ရွိဳ႕ခဲ့သျဖင့္ မီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရွံုးသြားခဲ့သည့္ လူထု၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္၊ ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့သည့္ ပစၥည္း မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ ဘုရား ရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ရံုးတင္ တရားစြဲဆို အျပစ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

(၈) အစိုးရဆိုလွ်င္ လူထု၏ လံုျခံဳမႈကို တာ၀န္ယူရျမဲျဖစ္သည္။ ဤသည္ မွာ တကမာၻလံုးရွိ အစိုးရအားလံုး မည္သည့္အစိုးရမွ် မျငင္းနိင္ေသာ အနိမ့္ဆံုးတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ လိုင္ဇာျမိဳ႕ ေပၚသို႕ လက္နက္ၾကီးမ်ား က်ေရာက္ျပီး အရပ္သားလူထုမ်ား ေသေၾက ဒဏ္ရာရခဲ႕ႀကသည္။ ယင္းအတြက္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတြင္ လံုး၀တာ၀န္ ရွိသည္။ ၄င္းတို႕စစ္တပ္မွ ပစ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဘူးကြယ္ရံုမွ်နွင့္ မလံု ေလာက္။ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းက ပစ္ေၾကာင္းလည္း အစိုးရက မေဖၚထုတ္နိုင္။ စစ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါလွ်က္ ရိကၡာ ပို႕တာပါ ျငင္းခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္တာပါ ဟူ၍ အစိုးရက ေျဗာင္လိမ္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။ လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သည္မွာ အစိုးရတပ္မွလြဲ၍ အျခားမရွိ။ ေသဆံုးသြားခဲ့သူ လူတဦး လွ်င္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ တသိန္းထက္ မနည္းေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။

(၉) ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္ေအ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားရာေနရာ မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိခုိလံႈေနၾကေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရမွာ ခုနွစ္ ေသာင္းေက်ာ္မွ် ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နုိင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄င္းတို႕အတြက္ ရိကၡာေဆး၀ါးမ်ား၊ အျခား လိုအပ္ေသာ လူမႈေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ကင္းမဲ့စြာ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့ သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံက လက္မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳထား ေသာ ၁၉၄၉ ခုနွစ္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War) ပုဒ္မ ၂၃ ကို ခ်ိဳးေဖါက္၍ နိုင္ငံတကာျပစ္မႈၾကီး က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး ေရာမဥပေဒ (Rome Statue of the International Criminal Court) ၏ ပုဒ္မ (၈) စစ္ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (၂) အပုဒ္ (၂၅) ကို ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုလံုးအတြင္းရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား အား လံုးအား ေပးအပ္မည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူ အညီမွန္သမွ် ခ်က္ျခင္းရရွိၾကေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) (မဟာ၀ိဇၨာ၊ လူ႕အခြင့္အေရး)
၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။