Tuesday, January 1, 2013

ဒီဇင္ဘာလ တုိက္ပြဲ အႏွစ္ခ်ဳပ္

(Myitkyina Blog)


ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲစာရင္း

ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္   – (၇) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္   – (၅) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္   – (၇) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္   – (၅) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္   – (၁၁) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၂၉) ရက္   – (၂၆) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္   – (၁၃) ႀကိမ္
ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္   – (၆) ႀကိမ္
အထက္ပါစာရင္းသည္ အနည္းဆုံးစာရင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ(၂၈)ရက္မွ (၃၁)ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲတြင္ ၾကည္းတပ္၊ ေလတပ္တို႔မွ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ တစ္လလုံးတြင္ တိုက္ပြဲေပါင္းအနည္းဆုံး (၂၀၅) ႀကိမ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အနီးခ်ဥ္းကပ္ေနေသာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ား

၁။ စကခ (၃) နည္းဗ်ဴဟာ (၃) နမ္ဆန္ယန္တ၀ိုက္
(၁) ခလရ (၂၁)
(၂) ခလရ (၃၈၉)
(၃) ခလရ (၁၉၀)
(၄) ခမရ (၃၈၅)
(၅) ခမရ (၃၈၆)
၂။ စကခ (၃) နည္းဗ်ဴဟာ (၁) ရွဒန္ပါေဒသ
(၁) ခလရ (၄၀)
(၂) ခမရ (၃၈၁)
(၃) ခမရ (၃၈၂)
(၄) ခမရ (၃၈၃)
(၅) ခမရ (၃၈၄)
(၆) ခမရ (၃၈၈)
၃။ စကခ (၂၁) နည္းဗ်ဴဟာ (၂) ေဒါ့ဖုန္းယန္ေဒသ
(၁) ခမရ (၃၈၇)
(၂) ခမရ (၄၃၈)
(၃) ခမရ (၆၀၁)
(၄) ခမရ (၃၂၀)
(၅) ခလရ (၅၆)
၄။ စစ္ကူေပးအေျမာက္တပ္မ်ား
အေျမာက္တပ္ရင္း (၃၆၄)  – ေဒါ့ဖုန္းယန္
အေျမာက္တပ္ရင္း (၃၇၂) – ရွဒန္ပါ
အေျမာက္တပ္ရင္း (၃၆၇) – ဂန္ေဒၚယန္
အေျမာက္တပ္ရင္း (၄၀၈) – ဂန္ေဒၚယန္္
အေျမာက္တပ္ရင္း (၂၀၈) – ဂန္ေဒၚယန္
အေျမာက္တပ္ရင္း (၃၇၀) – ဘြမ္ေဆာမ္
၅။ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ တပ္မ (၁၀၁)မွ တပ္ရင္း (၆)ရင္း ထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။