Wednesday, January 23, 2013

ျမင္တတ္ဖို႕လိုတယ္


by Ven Ravika

သမၼတဦးသိန္စိန္၏အေနအထား
သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၂၀၀၈-ခုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီး ယင္းဥပေဒေဘာင္မွ ဒီမိုကေရစီခရီးကို ခ်ီတက္သြားဖို႕ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို စည္း႐ုံးသြား မည္ဟု ဆိုသည္။ သမၼတသက္တမ္း(၂)ႏွစ္အတြင္းမွာ အတိုက္အခံအား လုံးနီးပါးသည္ ၂၀၀၈-ဥပေဒအရိပ္ေအာက္ကို ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္မႈရေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ က်န္အတိုက္အခံအနည္းငယ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆက္ၿပီး စည္း႐ုံးသြားဖို႕ ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ သမၼတဦးသိန္စိန္၏ အခ်စ္လမ္းေၾကာင္းမွာ ကခ်င္က ကြၽန္းခံေနသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို လက္ခံခဲ့လွ်င္ တစ္မတ္သားဖက္ဒရယ္ကို ေပးရန္ရွိၿပီး ၂၀၁၅-ခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႕ လိုလားဟန္ရွိသည္။

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္အေနအထား
ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ျဖစ္ေအာင္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲလိုသူျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲကို
ညႈိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ လွ်င္ စစ္ရႈံးသည္ဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က မွတ္ယူေလ့ရွိသည္။ တပ္မ ေတာ္ သမိုင္းမွာ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ၿပီး အတင္းအၾကပ္ လက္ခံခိုင္း သည္သာ ရွိဖူးသည္။ ဤအစဥ္အလာကို ပယ္စြန္႕ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ ေသးပါ။ ထို႕ျပင္ ကာလုံအစည္းအေဝးတြင္ သူက အခရာက်ၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္လည္း ဝန္ႀကီးဌာန(၃)ခုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ လႊတ္ေတာ္၌လည္း ေလးပုံတစ္ပုံရထားသျဖင့္ မာန္ဖီ၍ ရသည္။ ကခ်င္မွ လြဲ၍ အျခားျပည္ နယ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရတပ္စခန္းမ်ားက တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္အသီးသီးနားသို႕ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ေကအိုင္အို ကိုလည္း အလားတူ လက္လွမ္းမီသည့္ေနရာတြင္ ထားခ်င္သည္။ သို႕မွသာ သူ႕ဝန္ႀကီးဌာန(၃)ခုက ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျပည္နယ္ တိုင္းမွာ ျခယ္လွယ္၍ ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနအထား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရရွိလာသည့္ အသက္အရြယ္ကိုလည္း ေထာက္ရသည္၊ မိမိလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းမဖက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းေရး မူဝါဒ ထိခိုက္မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနရသည္။ ထို႕ထက္ အေရးႀကီး သည္မွာ ၂၀၁၅-ခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ သမၼတႀကီးသာ ျဖစ္ခ်င္သည္မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္၊ ဦးပိုင္ႏွင့္ ခ႐ိုနီမ်ား၏ သမၼတႀကီးျဖစ္ဖို႕လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္သည္။ ဤထက္မက အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူဟု နာမည္ႀကီးသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႕ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေနဖို႕လည္း လိုအပ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္သမွ်အေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္မပါဝင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းတြင္သာ Low Profile အေနျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ၾကံေနလိုဟန္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အစိုးရကို မၿငဳိျငင္ေစဘဲ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေကာင္းရန္ အားေမြးေနသည္။

မင္းကိုႏိုင္အေနအထား
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္အေနျဖင့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈-ခု ဥပေဒကို အျခားအတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားလိုပင္ လက္မခံလိုပါ။ လူမႈႏိုင္ငံေရးလုပ္ၿပီး အနာဂတ္ ေထာင့္တိုင္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ ႀကဳိးစားခ်င္သည္။ မိမိအနာဂတ္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ေနရာယူကာ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ထား၍ ရေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရခင္းက်င္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို သံသယမကင္း ရွိသည့္အတြက္ အခန္႕မသင့္လွ်င္ ျပန္႐ုန္းထဖို႕ back-up အေနျဖင့္ အသင့္ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားေနသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္မွ လြဲ၍ စစ္ေရးကို လႈပ္ရွားရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ယူဆသည္။ မလြဲမေရွာင္သာ ကိစၥမွ လြဲ၍ စစ္ကို မတိုက္ခ်င္ၾကေသးပါ။ သို႕ေသာ္ ကခ်င္အေပၚ အစိုးရဆက္ဆံပုံကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ သူတို႕က အပစ္ကို ရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးခ်င္ၾကသည္။ ကခ်င္တြင္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုက ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို အမိအဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ညီၫြတ္ေရးဖက္ဒရယ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ပါဝင္ရန္ ရွိသျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ U.N.F.C. မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း နည္းတူ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနၾကပါၿပီ။ ဤတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို လက္ခံၿပီး ႏို္င္ငံေရး ပါတီကို ေထာင္၊ လႊတ္ကို ဝင္ရန္ ဆႏၵ မရွိၾကပါ။ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ အစိုးရဘက္မွ ကမ္းလွမ္းမွသာ စဥ္းစားၾကဖြယ္ ရွိသည္။

အက်ဥ္း႐ုံးရလွ်င္_
၁။ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေတြေဝေစၿပီး စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနသည္။ အစိုးရက စစ္တပ္ႏွင့္ ၾကံရာပါျဖစ္ႏိုင္ သည္။
၂။ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္စရာမလိုဘဲ ၂၀၀၈-ခုဥပေဒကို တိုင္းရင္း သားမ်ားလက္ခံၾကလွ်င္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ mission ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီမစ္ရွင္ကို ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။၂၀၁၅ ခုေနာက္ပိုင္းကို သူတာဝန္ခံရန္ မလို။
၃။ ၂၀၁၅ -ခုမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရလာခဲ့လွ်င္ ျပည္ပေရးရာ၌သာ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တပ္မေတာ္က ျပည္တြင္းေရးကို ျခယ္လွယ္ေနဦးမည္ျဖစ္ရာ စစ္တပ္ကို ေအာက္က်ဳိ႔ၿပီး ဆက္ဆံျခင္းျပဳႏိုင္မျပဳႏိုင္ ဆုံးျဖတ္ရမည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား ျဖစ္သည္။
စစ္တပ္က ေနာက္မဆုတ္ဘဲ လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားစြာ ထား၍ မရပါ။ စစ္တပ္ကလည္း (၂၀၃၅)ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္ရန္ ပိုင္းျဖတ္ထားသျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားမ်ားက သူတို႕ကို ဖိအားေပးမည္လား၊ မိမိတို႕သာ လုံးပါးပါး ကုန္မည္လား ယေန႕ေရြးခ်ယ္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ လုံးဝတည္မွီ ေနသည္။

1 comment:

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။