Monday, January 14, 2013

ဘယ္သူခြဲခြဲ တုိ႔မကြဲ

(Jinghpawkasa)


ကခ်င္ျပည္အတြင္ ဗမာစစ္တပ္မွ ေကအုိင္အုိ အစုိးကုိ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လာခဲ့သည္မွာ (၁၉) လတင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏွစ္ ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလကုိ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ဗမာစစ္တပ္ မွ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ ပြားလာခဲ့ေရာ ဗမာစစ္တပ္ဘက္မွ အရွုံးမ်ားႏွင့္ သာရင္ဆုိင္ခဲ့ရျပီး အရွက္တကြဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အရွတြင္ စစ္အင္းအား အေတာင့္တင္းဆံုး၊ ေျခလ်င္တပ္တြင္ အေကာင္ဆံုး စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ဗမာစစ္တပ္သည္ အင္အား (၅၀၀၀၀) ပါတပ္၀န္းက်င္သာ ရွိေသာ ေကအုိေအမ်ားကုိ ထုိးစစ္ဆင္ ေခ်မုန္းလာသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ နီးပါးရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။ ဗမာစစ္တပ္၏ (၇၀) ရာခုိင္ႏုန္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရံုသာမက ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အသံုးျပဳခြင့္မရွိေသာ လက္နက္ၾကီးမ်ား၊ တုိက္ရဟုတ္ယာဥ္မ်ား၊ စစ္တုိက္ေလယာဥ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိင္ေခ်မုန္းေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအ ဘက္မွ အျပံဳးမပ်က္ ခုခံတုိက္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့သည့္အေပၚ အခ်က္တကြဲျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ စစ္အင္းအား၊ လက္နက္အင္းအား ဘက္တြင္ မုိးနဲ႔ေျမလုိ ကြာျခားေနေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအမ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မွဳကုိ ေကအုိင္ေအ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား မမူခဲ့ပါ။ 


ဗမာစစ္တပ္၏ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးျပဳန္း တုိက္ခုိက္ေခ်မုန္းမွဳေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုမ်ား ပုိမုိစည္းလံုးခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေကအုိင္အုိအစုိးရ အေပၚ ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္အားကုိးမွဳကလည္း ရာႏုန္းျပည့္ ျမင့္တက္လာခဲ့ရပါသည္။ ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ ေကအုိင္အုိအစုိးရအေပၚ ေထာက္ခဲ့မူ႔ကလည္း အတုိင္းထက္အလြန္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ ကခ်င္လူထုကလည္း နည္းမ်ိဳးမိ်ဳးျဖင့္ ေကအုိင္အုိ အစုိးရအေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 

ဗမာအစုိးရသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကအုိင္အုိအစုိးရကုိ ေခ်မုန္းႏုိင္ရန္ လူအင္းအား၊ လက္နက္အင္းအား အေျမာက္အမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ နီးပါး ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ အရာမေရာက္ပဲ ဗမာစစ္တပ္ ဘက္မွသာ အရွုံးၾကီး ရွုံးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေကာက္ၾကံလာရသည့္ ဘ၀သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ့ရပါသည္။ ေကအုိင္အုိ အစုိးရေပၚ ျပည္သူလူထု အဆုိးျမင္လာေအာင္၊ ေကအုိင္ေအ အေပၚ ျပည္သူလူထု အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့လာေအာင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုးကာ ၀ါဒျဖန္႔လာရပါေတာ့သည္။ 

ဤသုိ႔ ျပည္သူလူထုိအေပၚ လိမ္ညာ ၀ါဒျဖန္႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိ မ်ားတြင္ျပင္ ထင္ထင္ရွားရွား လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားကာ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အြန္လွဳိင္း မီဒီယာ မ်ားမွ တဆင့္လည္း တကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ေျပာင္းျပန္ ေရးကာ ျပည္သူလူထုကုိ လိမ္ညာ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကပါသည္။  ဤသို႔ ၀ါဒျဖန္႔ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကုိ လိမ္လည္ ၀ါဒျဖန္႔ရံုသာမက၊ ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲလာ ေစရန္အထိ ၀ါဒျဖန္႔ လာခဲ့ၾကရပါေတာ့သည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား ေနထုိင္ေသာ ျမိဳ႕ထဲရြာထဲတြင္သာမက၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားကုိ မုိင္းခြဲဖ်က္ဆီးကာ ေကအုိင္ေအ မ်ားကုိ လက္ညိဳးထိုး အပစ္တင္ကာ ျပည္သူလူထုမွ ေကအုိေအ အေပၚ ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ ျမင္လာေစရန္ တမင္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ အြန္လွဳိင္းေပၚမွ စစ္ေခြးေနာက္လုိက္မ်ားကလည္း ကခ်င္သတင္း ဌာနမ်ား၏ သတင္းမွန္ မ်ားကုိ အခန္႔သားကူးယူကာ သတင္းအမွန္ကုိ သတင္းအမွားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းျပန္ေရးကာ ၄င္းတုိ႔၏ ၀က္ဆုိဒ္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တင္ကာ အရွက္မရွိ ၀ါဒျဖန္႔သည္ လုပ္ငန္းကုိ အင္းတုိက္ အားတုိက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တုိုင္းရင္သားမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲေစရန္ အမ်ိဳးအမ်ိဳး ၀ါဒျဖန္႔ ေနၾကပါသည္။ ဗမာစာပင္ မဖတ္တတ္ေသာ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားအထိ ဗမာလုိေရးထားေသာ ၀ါဒျဖန္႔ စာေစာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖန္႔ေ၀လ်က္ရွိသည္မွာ ရီစရာေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာအစုိးရမွ မည္သုိ႔ျပင္ ၾကိဳးစား ၀ါဒျဖန္႔ေနေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္ရွိတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ဗမာအစုိးရထက္ စဥ္စား ဆင္ျခင္တတ္ေသာ ဦးေႏွာက္ရွိသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ဗမာျပည္ရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ လိမ္ညာလွည့္ျဖားလွ်င္ရႏုိင္ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္အတြင္ရွိ ျပည္သူလူထုိမ်ားကုိ လိမ္လည္လွည့္ျဖား ေနျခင္းမွာ ဗမာအစုိးရအတြက္ သဲေသာင္ျပင္တြင္ ေရခပ္ေလာင္းေနသကဲ့သုိ႔ အခ်ည္းအနီးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိတုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတုိင္းမွာ ဗမာအစုိးရ၏ ဖိနိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မွဳ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လူတုိင္း လက္ေတြ႔ခံစားဖူးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ေကအုိင္အုိအစုိးရအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနပါလ်က္ ထုိးစစ္မဆင္ပါဟု မ်က္စိမိတ္ ဖင္ပိတ္ျငင္း ရံုသာမက၊ စစ္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိ္ကေနလ်က္ ေလယာဥ္မသံုးပါဟု ေျဗာင္ျငင္းေနျခင္းမွာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ ေကအုိင္အုိအစုိးရအေပၚ ပုိမုိေထာက္ခံအားေပးလာေစတဲ့ အားေဆး သာျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္အတြင္းရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေကအုိင္အုိ၊ ေကအုိင္ေအကုိ ဗမာစစ္တပ္မွ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မုန္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ကမာ႔ၻႏုိင္ငံ အႏွံ႔တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဗမာအစုိးရ သတိထားမိေစခ်င္ပါသည္။ 


ကခ်င္လူမ်ိဳး တစ္ဦးတည္း က်န္ရွိေသာ္လည္း ေကအုိင္ေအဆုိတာ ကမာၻ ကုန္သည့္တုိင္ မုခ် ဆက္လက္ ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။မြတ္ေနာ္
No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။