Wednesday, January 23, 2013

တပ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး ကြန္ယက္ ဇကာေပါက္ႀကီးကို တပ္ခ်ဳပ္ ေခါင္းကိုက္ေနျခင္း

(စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား)


ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ အေျခစိုက္ စခန္းတခုအတြင္းမွ ရဲေဘာ္စစ္သည္မ်ား (ဓာတ္ပံု - http://www.scmp.com)

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္သည္ က်င္းပ ၿပီးစီးသြားသည့္ ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွာ ခ်မွတ္ထားေသာ တပ္မမ်ား လဲလွယ္ရန္ႏွင့္ စီမံခ်က္၊ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ တပ္မ်ား ဆြဲထုတ္ႏုိင္ေရး အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ ေနရ သည္ဟု စစ္ရံုးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org သို႔ သတင္း ေပးပို႔လာပါသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအရ KIA စစ္မ်က္ႏွာမွ လြဲ၍ က်န္သည့္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုႏွင့္ အပစ္ရပ္ ထားသျဖင့္ တပ္မမ်ား စစ္ကစား၍ ရႏုိင္သည္ဟု ေယဘုယ် တြက္ၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလီ ရခိုင္ အေရးအခင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ျပည္နယ္ အေျခစုိက္ စကခ (၅/၉/၁၅) တုိ႔ျဖင့္ ထိ္န္းထားရပါသည္။ 
 
အဆုိပါ တပ္မမ်ားသည္ အမွန္စင္စစ္ ကက(ၾကည္း)မွ စစ္ဆင္ေရးအရ အနားေပးလိုေသာ တပ္မမ်ားကို ဆြဲထုတ္လိုပါက သံုးစြဲသည့္ တပ္မမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တဖန္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရိွေသာ တပ္မမ်ား ျဖစ္သည့္ စကခ (၁/၂/၁၆/၁၇/၁၈) တပ္မမ်ားသည္ UWSA ႏွင့္ SSA တုိ႔အား KIA ႏွင့္ မပူးေပါင္း မိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကာထားတဲ့အျပင္ နယ္ေျမႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ ကေလးတြင္ အေျခစုိက္ထားေသာ စကခ (၁၀) ကိုပါ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း သြတ္သြင္းထား၍ ဆြဲထုတ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနပါသည္။ ယခုတေလာ KNU ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ အလားအလာ ပိုမိုရရွိလာသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ဆင္ေရး ထုိးထားသည့္ တပ္မမ်ားကို ဆြဲထုတ္လွ်င္ ရႏုိင္ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ဆြဲမထုတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္မွာ စစ္ဖက္ ေလ့လာသူမ်ား အေန ျဖင့္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ကို ထုိးစစ္ႀကီး ဆင္ႏႊဲ ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ဆင္ေရး ၀င္ေနသည့္ တပ္္မ (၃၃/၈၈/၉၉/ ၁၀၁) ႏွင့္ စကခ (၃/၂၁) စုစုေပါင္း တပ္မ (၆) ခု အင္အားျဖင့္ သံုးစြဲ ေနရာ တခ်ိဳ႕ တပ္မမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ရာ လဲလွယ္ရန္တြင္ အခ်ိန္ေစ့ေနေသာေၾကာင့္ ကက(ၾကည္း) အရံ တပ္မမ်ားမွ စစ္ဆင္ေရး လဲလွယ္ေရး အစီအစဥ္အရ ညႊန္ၾကားခ်က္ ေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီး အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ -

(၁)        ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရြာ ေထာင္ (စစ္ကိုင္း) အေျခစိုက္ အမွတ္ (၃၃) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ လက္ ေအာက္ခံ ကြပ္ကဲမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္းမ်ားသည္ ညအခ်ိန္ ရထားမ်ားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ခ်ီတက္ခ့ဲ သည္။

(၂)        စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ က်ီးကုန္းအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁ဝ) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတြင္းျမစ္တေလွ်ာက္ တပ္ျဖန္႔ခြဲထားၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ရန္မွကာကြယ္ရန္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္သူပုန္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စကခ (၁ဝ) သည္ ကိုးကန္႔ ေလာက္ကိုင္ေဒသတြင္ ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္) ႏွင့္ ယူဒဘလ်ဴ အက္စ္ေအ (ဝ) တို႔အား ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ ထားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ ပို႔ၿပီး နယ္ေျမစိုးမိုးေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခုိင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လစ္လပ္ေနသည့္ စကခ (၁ဝ) နယ္ေျမမ်ား အစားထိုးႏုိင္ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရြာ ေထာင္ အေျခစိုက္ တမခ (၃၃) အား ကေလးၿမိဳ႕ရိွ အမွတ္ (၁ဝ) တပ္မ ေတာ္ တန္းျမင့္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (တတက) တြင္ မြမ္းမံသင္တန္း တက္ေစခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးသို႔ စစ္ကူပို႔ေဆာင္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁ဝ၁) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ တပ္ရင္းမ်ားကို ကေလးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁ဝ) တပ္မေတာ္ တန္းျမင့္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ မြမ္းမံသင္တန္း တက္ ေရာက္ေစၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ေကအိုင္ေအအား ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ကေလး ၿမိဳ႕မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွ ေနပါသည္။

(၃)        ထို႔အျပင္ အိႏၵိယနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ အေနာက္ ေျမာက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (နမခ) ကြပ္ကဲမႈ ေျခလ်င္/ေျချမန္တပ္ရင္း (၁ဝ) ရင္းသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ေဒသတြင္ အေျချပဳ၍ ေကအိုင္ေအအား ထိုးစစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ခ်ီတက္လာေသာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေၾကာင္း (ဓာတ္ပုံ - The Nation)

(၄)        ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေတာင္ကုတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ ေက်ာက္ေတာ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၉) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ဘူးသီးေတာင္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၅) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို ယခင္က ကက(ၾကည္း) အရန္တပ္မ အျဖစ္ စကခ တခု ေနာက္ခ်န္ထားၿပီး စကခ ႏွစ္ခုကို ကရင္ျပည္နယ္သို႔ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ အလွည့္က် ေစလႊတ္လ်က္ ရိွေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီအေရး အခင္း မ်ားေၾကာင့္ စကခ သံုးခုစလံုးအား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေစခ့ဲသည္။ ယခု ေလးလပတ္ အစည္းအေဝး ၿပီးပါက ဘဂၤါလီအေရးအခင္းတြင္ တာဝန္ယူေနေသာ စကခ (၉) သို႔မဟုတ္  စကခ (၁၅) အား ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ စစ္ကူ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ လဲလွယ္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွသည္ဟု သိရသည္။

(၅)        ျမန္မာျပည္မထဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အရန္အျဖစ္ထားရိွေသာ  ပ်ဥ္းမနား အေျခစိုက္ အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သာ ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အင္းမအေျခစိုက္ အမွတ္ (၆၆) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ ပဲခူးအေျခစိုက္ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဖူးႀကီးအေျခ စိုက္ အမွတ္ (၄) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ တို႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရးတာဝန္မ်ား  ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရိွေနသည္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အင္းတိုင္ - လွည္ကူးအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၁) ေျချမန္ တပ္ မဌာနခ်ဳပ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အမွတ္ (၆၆) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ကို လဲလွယ္ တာဝန္ေပးႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ထုိအခါ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း အရန္တပ္မပင္ မရိွေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ တႏွစ္ျပည့္ေသာ္လည္း လဲလွယ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည့္ အရန္ တပ္မ လက္က်န္မရိွ ျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

(၆)        ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈရိွၿပီး လက္နက္ကိုင္ တုိင္း ရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ရယူႏိုင္ခ့ဲၿပီဟု ေျပာၾကားေန ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေစလႊတ္ထားေသာ တပ္မမ်ားကို ရုတ္သိမ္းျခင္း မရိွေသးဘဲ ရိွၿမဲ အတိုင္းသာ ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္ နယ္မွ အိမ္ရွင္တပ္မမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ က်ိဳက္ထိုအေျခစိုက္ အမွတ္ (၄၄) ေျချမန္ တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ ဘားအံအေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၂) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ ေကာ့ကရိတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၂) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ေရးအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၉) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာန ခ်ဳပ္ တို႔သည္လည္း သက္ဆုိင္ရာ တပ္မမ်ား အေျခစိုက္သည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ လႈပ္ရွားေန ၾကရသည္။ တမခ (၇၇) သည္ လိႈင္းဘြ႔ဲေဒသ၊ တမခ (၆၆) သည္ ေရႊက်င္ - ေက်ာက္ႀကီးေဒသ၊ စကခ (၄) သည္ သံေတာင္ႀကီးေဒသတို႔တြင္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေန သည့္အျပင္ ရိကၡာျဖည့္ အခိုင္အမာ တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ စစ္ဆင္ေရးကာလ တႏွစ္ျပည့္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ တမခ (၆၆) က တမခ (၁၁) ျဖင့္ လဲလွယ္မည္ ဆုိပါက တမခ (၇၇) ကို အစားထိုးလဲ လွယ္ မည့္ အရန္ တပ္မ မရိွျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယခင္ စစ္ဆင္ ေရး အစီအစဥ္အရ တပ္မ (၁၁) ႏွင့္ (၇၇) လဲလွယ္သည့္ ထံုးစံေတာ့ ရွိခဲ့သည္။


(၇)        တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ (၄) အား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္စခန္း၊ ကြၽန္းစခန္းမ်ားကို နယ္ေျမ စိုးမိုးထားႏိုင္ရန္ ထားဝယ္အေျခစိုက္  အမွတ္ (၈) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ဘုတ္ျပင္းအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၃) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ ေရးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၉) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ ခေမာက္ႀကီးအေျခစိုက္ အမွတ္ (၂ဝ) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္တို႔အား တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အေျခစုိက္ နယ္ေျမမွ ေရႊ႕ေျပာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ယခင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္းမွ စကခမ်ားမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ားကို လာေရာက္၍ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေပးေနခ့ဲ ေသာ္လည္း ယခုအခါ မည္သည့္ အရန္ တပ္မမွ လာေရာက္ျခင္းမရိွ၍ အရန္တပ္မ မရိွျဖစ္ေနေပသည္။


(၈)        ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္လႈပ္ရွား ေနေသာ ဖယ္ခံုအေျခစိုက္ အမွတ္ (၇) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ သည္ ေနျပည္ေတာ္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္  အရန္အျဖစ္ လႈပ္ရွားသည္က ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆံုး သတင္းအရ စကခ (၇) ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ နယ္ေျမထံ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖဲ႔ြမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ကေလာ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၅၅) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္အား ကယားျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ၄င္း တမခ (၅၅) အား ကယားျပည္နယ္အတြင္းမွ ဆြဲထုတ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ႏုိင္သည္။ တမခ (၅၅) ထဲမွ တပ္ရင္း (၅) ရင္းဟာ ကယားျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရး ထြက္ေနရၿပီး ေနာက္ တပ္ရင္း (၅)ရင္း ကေတာ့ ေနာက္တန္း နားစနစ္ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေန ရပါသည္။

(၉)        ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) (အလယ္ပိုင္း) (ေတာင္ပုိင္း) တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ (အာစီအက္စ္အက္စ္)၊ ယူဒဘလ်ဴအက္စ္ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ(အက္စ္အက္စ္ပီပီ) လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲမ်ားကို ဝိုင္းပတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရေသာ မိုင္းေနာင္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ မိုင္းဆတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၄) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊   မိုင္းပန္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၇) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ မိုင္းျဖတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၈) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း ထုတ္ႏႈတ္၍ လႈပ္ရွားမရ ျဖစ္ေနသည္။ (၁ဝ)     ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) တြင္ ေက်ာက္မဲ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ သိႏၷီအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၆) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္တို႔သည့္ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၄) ႏွင့္ ပေလာင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ဆင္လ်က္ ရိွသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စကခ (၁ဝ) သည္ ကိုးကန္႔ - ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္  အေျချပဳ၍ ေကအိုင္ေအ၊ ယူဒဘလ်ဴအက္စ္ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ (အက္စ္အက္စ္ပီပီ) အဖြ႔ဲမ်ား ဆက္စပ္မႈမလုပ္ႏုိင္ရန္ ပိတ္ဆို႔ ကာရန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 
(၇)        တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ (၄) အား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္စခန္း၊ ကြၽန္းစခန္းမ်ားကို နယ္ေျမ စိုးမိုးထားႏိုင္ရန္ ထားဝယ္အေျခစိုက္  အမွတ္ (၈) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ ဘုတ္ျပင္းအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၃) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ ေရးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၉) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ ခေမာက္ႀကီးအေျခစိုက္ အမွတ္ (၂ဝ) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္တို႔အား တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား အေျခစုိက္ နယ္ေျမမွ ေရႊ႕ေျပာင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ယခင္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္းမွ စကခမ်ားမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ားကို လာေရာက္၍ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေပးေနခ့ဲ ေသာ္လည္း ယခုအခါ မည္သည့္ အရန္ တပ္မမွ လာေရာက္ျခင္းမရိွ၍ အရန္တပ္မ မရိွျဖစ္ေနေပသည္။
(၈)        ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္လႈပ္ရွား ေနေသာ ဖယ္ခံုအေျခစိုက္ အမွတ္ (၇) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ သည္ ေနျပည္ေတာ္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္  အရန္အျဖစ္ လႈပ္ရွားသည္က ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆံုး သတင္းအရ စကခ (၇) ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ နယ္ေျမထံ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ေစလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖဲ႔ြမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ကေလာ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၅၅) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္အား ကယားျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ၄င္း တမခ (၅၅) အား ကယားျပည္နယ္အတြင္းမွ ဆြဲထုတ္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ႏုိင္သည္။ တမခ (၅၅) ထဲမွ တပ္ရင္း (၅) ရင္းဟာ ကယားျပည္နယ္ စစ္ဆင္ေရး ထြက္ေနရၿပီး ေနာက္ တပ္ရင္း (၅)ရင္း ကေတာ့ ေနာက္တန္း နားစနစ္ျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေန ရပါသည္။
(၉)        ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) (အလယ္ပိုင္း) (ေတာင္ပုိင္း) တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ (အာစီအက္စ္အက္စ္)၊ ယူဒဘလ်ဴအက္စ္ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ(အက္စ္အက္စ္ပီပီ) လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲမ်ားကို ဝိုင္းပတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားရေသာ မိုင္းေနာင္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ မိုင္းဆတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၄) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊   မိုင္းပန္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၇) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ မိုင္းျဖတ္အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၈) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မ်ားသည္လည္း ထုတ္ႏႈတ္၍ လႈပ္ရွားမရ ျဖစ္ေနသည္။ (၁ဝ)     ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) တြင္ ေက်ာက္မဲ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ သိႏၷီအေျခစိုက္ အမွတ္ (၁၆) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္တို႔သည့္ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ (၄) ႏွင့္ ပေလာင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ဆင္လ်က္ ရိွသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ စကခ (၁ဝ) သည္ ကိုးကန္႔ - ေလာက္ကုိင္ေဒသတြင္  အေျချပဳ၍ ေကအိုင္ေအ၊ ယူဒဘလ်ဴအက္စ္ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ (အက္စ္အက္စ္ပီပီ) အဖြ႔ဲမ်ား ဆက္စပ္မႈမလုပ္ႏုိင္ရန္ ပိတ္ဆို႔ ကာရန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။