Tuesday, December 18, 2012

DUNG (5) MASAT YAN (5) HPYEN JAWNG YU POI

(Jinghpawkasa)

Wunpawng Mungdan Shanglawt ASuya, Sinna Ginwang Ginjaw Mung Yang Ginwang, Dap Dung (5) hpyen dap a masat yan (5) hpyen npawt nhpang sharin jawng, jawng yu lamang hpe December (16) ya shani ngwi pyaw awng dang ai hte galaw la lu sai lam shiga na chye lu ai. Npawt nhpang sharin hpyen jawng yu ai masha marai (72) re lam hpe mung na chye lu ai.

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။