Sunday, December 16, 2012

ဇခုန္တိန္းယိန္းအေၾကာင္း စုစည္းတင္ျပခ်က္

(Myitkyina Blog တြင္ တင္ထားေသာ ဇခုန္တိန္းယိန္း၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ စုစည္းတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

.......................................................................


မိဘျပည္သူမ်ားထံသို႔-ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ဘယ္လိုလူစားလဲ


ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ လူမ်ဳိးဗီဇကို ေသျခာမသိပါ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ပို မျဖစ္ပါ။

ဦးတိ္န္႔ယိန္း ပါ၀င္ခဲ့ေသာအဖြဲ႔အစည္း၊ သူေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔၏ေနာက္ခံသမိုင္း ကိုေလ့ လာ ၾကည့္သည့္အခါ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ အထက္ကိုဆန္႔က်င္၊ ေအာက္ကိုေျခကိုဖိႏိွပ္ သူျဖစ္သည္ဘယ္သူ႔ကိုမွအေကာင္းျမင္သူမဟုတ္ပါ။ သူကိုတို္င္အသိျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


သူႏွင့္ အတူအႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္ ေသတူရွင္တြဲ ေပါင္းခဲ့ေသာ ရဲေဘာေဟာင္းမ်ားရင္ထဲ ခံစားေန ၾကပါသည္။ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းကို အသက္ႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေတာင္ ရန္သူလိုသေဘာထားဆက္ဆံလာခဲ့သည္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အင္မတန္အထင္ႀကီးေသာ လူႀကီးျဖစ္သည္။ အကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလူႀကီးမ်ားကိုေတာင္ အထင္ႀကီးသူမဟုတ္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပထမဦးဆံုး ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္တာလည္း ဦးဇခုန္တိန္းယိန္းပါ။သူေလာက္ ေတာ္တဲ့လူ ခတ္ရွားရွားပဲဆိုၿပီး အခ်ိန္ကုန္မွန္းမသိ ၾကြား၀ါေဟာေျပာႏို္င္သူျဖစ္သည္။

ဦးဇခုန္တိ္န္႔ယိန္းအၿမဲ ၾကြားလံုးထုတ္၊ သူ႔ဇနီးေဒၚေခါနာမ္ လည္းဘုမသိဘမသိ ေလလံုးႀကီး၊ ကခ်င္အထူးေဒသ(၁) ကိုဖြဲ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ထားတယ္တဲ့၊ ေဒသထြက္ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမွ ၀င္ေငြႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ခဲ့ပါက ေဒသတခုလံုး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ၿမိဳ႕ႏွင့္မျခား တည္ေဆာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သူမ်ားေဒသႏွင့္ ႏိွင္းယွဥ္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသသည္ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း တည္ေဆာက္ထားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာမွမရွိပါ။ သူတို႔မိသားစု၏ တို္က္ႀကီး တာႀကီးေတြ ေလာင္းကစားရံု ဥယာဥ္ၿခံေျမေတာ့ လက္ညိဳးထိုးမလြဲပါ။

ယခုေဒသတြင္းေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းတံတား၊ပညာေရးေက်ာင္း၊ေဆးေပးခန္းမ်ားသည္ ေဒသထြက္သံယံဇာတမွ ၀င္ေငြအနည္းအက်ဥ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားတာျဖစ္ပါသည္။   ေဒသထြက္ သံယံဇာတ ၀င္ေငြမွ- တပံုမွာ တရုတ္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ယူသြားသည္။ တစ္ပံုမွာ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း မိသားစုပိုင္ဆို္င္ သြားသည္။တစ္ပံုမွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စာရင္းျပသည္။ စာရင္း ကို ဘယ္သူမွ စစ္ေဆးခြင္ရွိတာမဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္မွပံပိုးေသာ ေငြေၾကး ရုတ္၀ထၳဳပစၥည္းမ်ား ေျမကြက္ မိသားစုေဆြမ်ိဳး အုတ္စုပိုင္လုပ္ သည္။ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား ရဲေဘာ္မ်ားကို လူႏံုလူအ မ်ားလို႔ထင္ၿပီး ဖိႏွိပ္လာခဲ့တာ ယေန႔ထိျဖစ္ပါ သည္။ ကခ်င္အထူးေဒသ(၁) ကို ပ်က္ဆီးေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုဖန္တီးခဲ့ေသာ တရားခံလည္း ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ကိုယ္တို္င္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဇခုန္တိန္႔ယိ္န္း မိသားစုႏွင့္၄င္းေဆြမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ ဘယ္ကရသည့္ေရႊေငြႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနၾကပါ သနည္း။

ယေန႔ဦးဇခုန္တိန္႔ယိ္န္း မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ တိုက္ႀကီးတာႀကီး ခ်မ္းသာေနျခင္းသည္-
ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ား၊ အိုးအိမ္စြန္႔ ဒုကၡမ်ိဳးစံုခံျခင္းေၾကာင့္-ရဲေဘာ္မ်ား အသက္စြန္႔ ကိုယ္လက္အဂၤါစြန္႔ ေပးလွဴမႈမ်ိဳးစံုေၾကာင့္- ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေနျခင္းျဖစ္သည္ဆိုတာ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း မိသားစု အိမ္မက္ေတာင္မက္ေနၾကသလား?

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ဆင္းရဲခက္ခဲလြန္းသျဖင့္ အကူအညီေတာင္းခံသည္ အခါေတာ့-ဆဲလိုက္ဆိုလိုက္ ေငါက္လိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္.. ၀မ္းနည္းမ်က္ရည္ႏွင့္ ျပန္ေခါက္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ား ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား ရွိေနၾကေသးသည္။ ႏိုင္ငံျခား တရုတ္မတေယာက္ကိုေတာ့ ယြမ္ေငြ သိ္န္း(၄၀) ေလးဆယ္ ထုတ္ေပးလိုက္သည္ဆိုသည့္ သတင္းလည္းၾကားေနၾကပါသည္။
ဒုတိယဇနီး ေဒၚေခါနာမ္ လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေခၚယူစည္းေ၀း၍ ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ ေရွ႕ေနာက္ဆင္ျခင္တတ္တာမဟုတ္ ေျပာလိုက္တာမွ ငါတို႔မိသားစုကို ဘုရားသခင္ အရမ္းမစတယ္ နည္းနည္းလုပ္ရင္ မ်ားမ်ားရသည္တဲ့၊
ေျပာေသးသည္ ဦးဇခုန္ ဟာခင္မ်ားတို႔ကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ဖို႔ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ေကအိုင္ေအ လာရင္လုပ္ရေတာ့မည္မဟုတ္တဲ့၊ ၾကားရသူမ်ား ဘယ္လို ခံစားၾကမလဲ ၀ို္င္းစဥ္းစားၾကပါ။

ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ဘာမက္သလဲ?
-ေရႊေငြသာ ရရင္ ဘာမဆိုမက္သည္။
-မူးယစ္ေဆး၀ါး အစံုမက္သည္။
-တျခားလည္းမက္ေသသည္။

ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ဘယ္သူေတြကို ဂရုစိုက္သလဲ?
-ေငြေၾကးရွာေပးသူ၊ ေငြလာပံုေအာ အခြင့္အေရးေတာင္းခံသူ
-မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေရးမွာ စိတ္ခ်ရသူ
-သားမယား ေပါင္းႏို္င္ေသာ တရုတ္မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကိုဘဲ ဂရုစိုက္သည္။ တျခားဘယ္သူ႔ကိုမွ ဂရုစိုက္သည္မဟုတ္ပါ။

ကခ်င္အထူးေဒသ(၁) ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသ ဘာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သားေကာင္ျဖစ္လာရ သလဲ? လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ အေရွ႕ပိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းရွင္းေသာ ေဒသျဖစ္သည္၊ ေနာက္ပိုင္းတျဖည္းျဖည္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း တိုးမ်ားလာ သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားျမစ္လႈပ္ရွားမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေငြကုန္လူပန္းလုပ္ခဲ့သည္၊ မရဘူး တရုတ္ ျပည္ ထိ္န္ခ်ဳံး၊ ေပါင္ရွန္၊ ႏို႔က်န္း တို႔ႏွင့္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆြးေႏြး လက္မွတ္ေရးထိုး အႀကိမ္ႀကိမ္လုပ္ခဲ့သည္ မရဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လည္း ေဒသတခုလံုးကို ေခါင္းေဆာင္ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ-မူးယစ္ေဆး၀ါးကို တကယ္ကင္းစင္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမွမရွိပဲ၊ ဆႏၵမရွိယံုမက မိမိကိုယ္ တို္င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီ သံုးစြဲမႈကို အာသန္ေနျခင္းေၾကာင့္ပါ။ ပါးစပ္က မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး ေဟာလိုက္တာ အာေပါင္အာရင္း ေရးျဖန္႔တဲ့စာရြက္ ပလူပ်ံေျပာေသးသည္-ငါကရလို႔သံုးစြဲသည္ ခင္မ်ားတို႔ကဘာရွိၾကသလဲ? ငါ့ကို လာမၿပိဳင္ၾကနဲ႔တဲ့။

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္မ်ား ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ား (ဘယ္လမ္းကိုလိုက္မလဲ ဘယ္အေျဖကိုေပးမလဲ?) ကေန႔ ေဒသတခြန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေပးခဲ့ေသာ အေမြကို ေကာင္းေကာင္း ခံစားေနၾကပါၿပီေနာ္။

အျမင္မတူ ငါ့ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အႏွစ္ (၄၀) ေက်ာ္ေအးအတူပူအမၽွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားကို၊ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ၿခိမ္းေျခာက္၊ အိမ္သိမ္းျခံသိမ္း ေနႏွင္ဒဏ္ေပးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မူးယစ္ ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားမဟုတ္၊လက္နက္ခဲယမ္းေရာင္း၀ယ္သူမ်ားမဟုတ္ ဘာအမွားမွ က်ဴးလြန္ သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။

ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း နဖူးေပၚလက္တင္ ေကာင္းေကာင္းစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ခင္မ်ားေခါင္းေဆာင္မႈကို ေထာက္ခံအားေပး ကာကြယ္ခဲ့သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ခင္မ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သြားတာ ဘာေၾကာင့္လည္း၊ က်ီးကန္းဟာ ၀က္မ မဲတာကိုေတာ့ ျမင္တယ္တဲ့ သူဘယ္ေလာက္မဲတာ ကိုေတာ့ မျမင္ဘူးတဲ့။
ခံျပင္းေသာ
ရဲေဘာ္ေဟာင္း
.......................................................................................................

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွဴးယစ္ဘုရင္ ဦးဇခုန္တိန္းယိန္႔၏ လုပ္ရပ္တခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 ၁၉၉၆  ခုႏွစ္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၊ မူဆယ္မွ က်န္းဆန္း၊မံုဂိုမွ ယန္ခိုင္း၊ လဂြယ္ေဘာမ္လန္းတို႔ ကမ္ပို္င္တီ ရြာနားတြင္ ဘိန္းခ်က္စက္ရံု တည္ေဆာက္ၿပီး ဘိန္းျဖဴ၊ ယာမေဆးျပားမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾက သည္။

၄င္းႏွစ္မွာဘဲ အကူတပ္အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဒသတြင္ ဘိ္န္းမစိုက္ရင္ သူမ်ား၏ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာမည္ဆိုျပီး အေၾကာင္းျပကာ ၄င္းအကူတပ္ကို လ်ဴခ်ီေခၚဇခုန္ေဇာ္ရာ ဦးစီးၿပီး ၀လိုင္းကူးေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ၾကသည္။အရပ္သားျပည္သူမ်ား ကိုလည္း အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးၿပီး စိုက္ခို္င္းၾကသည္။


ကမ္ပိုင္တီတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘိန္းခ်က္စက္ရံု လံုျခံဳမႈမရွိ ေပါက္ၾကားလာသျဖင့္ နယ္စပ္မွတ္တို္င္ အမွတ္ (၆) နား ျပန္ခ်က္ဖို႔ေျပာင္းေရႊ႕ထားခ်ိန္ ဗမာစစ္တပ္၊ KIA ၊ NDA တပ္မ်ားပူး ေပါင္းၿပီး သိမ္းဆည္း၍ ျမစ္ၾကီးနားေျမာက္ပိုင္းတိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မွဴးယစ္ေဆး ခ်က္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဓာတုေဆးအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ု မသယ္ႏိုင္၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာ လည္းအမ်ားႀကီးျဖစ္သည္။


ဆဒံုးပါ၊ ကမ္ပို္င္တီ၊ ပန္၀ါ၊ ေဆာဇမ္၊ ဖီေမာ္၊ ကန္းဖန္႔၊ ဖရဲ လမ္းခြဲ မ်ားတြင္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ေပါင္းၿပီး ဟိုတယ္၊ ေလာင္းကစားရံုမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္အခ်ိဳ႕ ေျမဌားရမ္းတည္ေဆာက္ျပီး မွဴးယစ္ ေဆးေရာင္း၀ယ္ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။


ယခုခ်ိန္ ဘိန္းစိုက္ရာေနရာမ်ားသည္ ကမ္ပိုင္တီေဒသ ဒြန္ဘန္ခူးေဒသ၊ ၀လိုင္းကူးေဒသ၊ ေနာ့ဂိုေဒသ၊ ရွေငၚေဒသ၊ တမူးေဒသ၊ ခ်ီေဖြေဒသ ျဖစ္ၿပီး ေဆာ့ေလာ္ပန္က်ီေဒသ အထိကူးစိုက္သြား ၿပီျဖစ္ပါသည္။


မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲမႈသည္ အရင္မၾကားဘူးမျမင္ဘူးသည့္ ေထာ့လန္ေဒသ၊ လန္ဆယ္ေဒသ အထိျပန္႔ႏွံသြားျပီျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္လူရြယ္မ်ား နယ္ျခားေစာင္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲ၍ ေန႔တိုင္းလိုလိုေသဆံုးသူ မ်ား ပိုမိုမ်ားမ်ားလာေနပါသည္။ေမ်ာ္ေက်ာင္းေဒသဆို ေယာကၤ်ားေလးမ်ားမရွိသေလာက္ျဖစ္သြားပါၿပီ။    ကမ္ပို္င္တီေဒသ ဘိန္းမစိုက္ေသာအိမ္ေထာင္မရွိသလို ပန္၀ါဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ အိမ္ေထာင္တိုင္းလို မွဴးယစ္ေဆးသံုးစြဲ ေရာင္း၀ယ္တတ္ေနၾကၿပ္ီျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္တခ်ိဳ႕ မွဴးယစ္ေဆးသံုးစြဲ၍ ဘ၀ ပ်က္သြားတာလည္း ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။


မွဴးယစ္ေဆး ဖမ္းဆီးအေရးယူဖို႔ဟန္ျပ အမိန္႔ထုတ္ထားၿပီး အနည္းအက်င္း ေရာင္း၀ယ္သူ မ်ားကို သာ အေရးယူဟန္ျပၿပီး ကီလိုအေျမာက္အမ်ား ပိသာလိုက္ဖမ္းဆီးမိရင္ ဇခုန္တိန္႔ယိန္းကို သြားေျပာရင္ အားလံုးျပန္ေပးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း ဖမ္းဆီးျခင္း မလုပ္ခ်င္ၾက ေတာ့ပါ။


ဖမ္းဆီးရမိထားေသာ ဘိန္းစိမ္း၊ဘိန္းျဖဴ၊ ယာမေဆးျပားမ်ား သက္ဆိုင္ရာသို႔အပ္ေပးျခင္း၊မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းလည္းလည္း တစ္ခါမွမေတြ႔ရ။


လူႀကီးမ်ားကိုယတိုင္ မွဴးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ မကင္းၾကပါ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း ကိုယ္တိုင္ လည္း မွဴးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူျဖစ္ပါသည္။ ယခု လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနခ်ိန္ေတာင္ ေခါပုတ္ထဲမွာထည့္ ၿပီး စားသံုးေနေၾကာင္း သူႏွင့္ အတူညီလာခံတက္ေရာက္ေနသူ တစ္ဦးမွသိရသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ တရုတ္နယ္စပ္မွတ္တိုင္ (၅) အနီး မွဴးယစ္ကိစၥႏွင့္ ေရာက္လာေသာ တရုတ္ရဲ ၄ ဦး ကို ပစ္သတ္သည့္ ကိစၥ၊တရုတ္ျပည္မွ ေဖၚထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ပစ္သတ္သူမ်ားကို ကာကြယ္ဖံုးခဲ့သည္။


၄င္ကိစၥေပါက္ၾကားသြားမွာစိုးလို႔ ကမ္ပိုင္တီ ရံုးစို္က္ထားေသာ တရုတ္ျပည္ထင္ခ်ဳံး ဒုခရိုင္မွဴး အဖြဲ႔ကို ၅ ရက္ အတြင္းထြက္သြားရန္ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။


လက္ရွိပန္၀ါေဒသတိုက္ပြဲတြင္လည္း မွဴးယစ္ေဆးသံုးစြဲေသာ အရပ္သားလူငယ္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ သမီး ဇခုန္ယိန္းေမွ်ာ္ႏွင့္ ေ၀ါေဆာင္ေဟာင္းေခါင္ အိမ္ေန ဖုတ္ေလာက္ေဒါင္ေဟာင္း တို႔ မွဴးယစ္ေဆးထုတ္ေပးၿပီး တိုက္ခိုက္ခိုင္းေနေၾကာင္းၾကားသိရ။

မိဘျပည္သူမ်ား ခင္မ်ား ဗမာစစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ မွဴးယစ္ဘုရင္မ်ားကို အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း ဘယ္ေတာ့မွ မရွိခဲ့ဘူး ယခု အရပ္၀တ္ စစ္အစိုးရ ႀကီးမွဴးေသာ အစိုးရလည္း ဘာမွလုပ္ မွာမဟုတ္ မွဴးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ႕၊ ေရာင္း၀ယ္မႈ႕ မရွိခဲ့ရင္ ရဲမ်ား၏ ၀င္ေငြမ်ားလည္း ထိခိုက္ႏိုင္ပါ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

၀န္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦး
၀ိုင္းေမာ္


.........................................................................................................


 လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ဇာတ္ေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ အမတ္မင္း၊ အမတ္၀န္၊ ပါလီမန္ ကိုယ္စားလွယ္ ဟူ၍ မိမိကိုယ္ကုိမိမိ ဓါတ္ရွင္မင္းသားႀကီးဆံဆံ၊ ကယ္တင္ရွင္ဆံဆံ၊ တိုက္ပုံအကၤ်ီ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး၊ ညာခ် ေခါင္းေပါင္း၊ ႐ွဴးဖိနပ္ တေဒါက္ေဒါဏ္ျဖင့္ လူထုေရွ႕တြင္ ဟိတ္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ ဇတ္ကခဲ့ၾကသည္။ အမတ္မင္းအားလုံးသည္ လူထုအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ၾကသူ မဟုတ္၊ မိမိကိုယ္က်ဳိး ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလေရာက္တိုင္း လူထုေရွ႕ထြက္ မဲ၀ယ္ခဲ့သည့္ သူေတာ္စင္ ေယာင္ေဆာင္မ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ခဲ့သည္။

ယေန႔ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ေခတ္အျဖစ္ တလွည့္ျပန္လည္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္စင္ ေယာင္ေဆာင္သူမ်ား လက္ခေမာင္းခတ္ခ်ိန္ ျပန္ေရာက္ေလၿပီ။ ယခုလႊတ္ေတာ္သည္ “ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခိုင္းအေစ ေတြပါ ” ဟု အရွက္မရွိ ေျပာဆိုၿမဲ ေျပာဆိုေနေသာ ျခေသၤ့အဖြဲ႕၊ ယင္း၏ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားျဖင့္ ခန္းမျပည့္ ေနရာယူထားသည့္ လူခ၀ါခ် (ေငြမဲမွ ေငြျဖဴ ခ၀ါခ်သကဲ့သို႔) ေနေသာ လႊတ္ေတာ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕(အနည္းငယ္ေသာ) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထု၏ ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စင္ေဘာင္အရ လူထု၏ေတာင္းဆိုမႈသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မလႊမ္းမိုးႏိုင္ပါ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အေပးအယူရယူကာ မထင္မွတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ခုံတန္းသို႔ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ထိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ၎အုပ္စုထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား၊ လက္နက္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္၍ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သို႔ လက္နက္ေမွာင္ခို လုပ္ေနသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲ (ဘိန္းစြဲ)သူမ်ား၊ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းေနသူမ်ား၊…စသည့္ မာဖီးယားဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္လည္း အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္ပုဂၢဳိလ္ သူေတာ္ေၾကာင္အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ KIO စတင္ဖြဲ႕စည္းစတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ခန္႔မွစ၍ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို ယုံၾကည္လက္ခံကာ၊ ဗကပ အာမံခံအဖြဲ႕၀င္၊ ေကဒါတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူသည္ ယခုအထိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တင္းျပည့္ပါတီ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဗကပ အမွတ္(၁၀၁) စစ္ေဒသအျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စစ္ဆင္ေရး မ်ားတြင္ KIA ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ KIO သည္ ပန္၀ါေဒသ၊ ကန္ပိုင္တီေဒသတြင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းတပ္ဖြဲ႕ အေျခခ်ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပ ဗဟိုၿပိဳကြဲေသာအခါ အမွတ္(၁၀၁)စစ္ေဒသသည္လည္း ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (New Democratic Army – Kachin) NDA-K အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ လက္ညဳိးညႊန္ရာ ေရႊျဖစ္ေစေသာ အာဏာရွင္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူတန္းစား တုိက္ပြဲ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒျဖင့္ စည္းရုံးေကာင္းခဲ့သူ ဦးဇခုန္တိန႔္ယိန္းသည္ အာဏာလက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပဳႏိုင္လာေသာအခါ သရုပ္မွန္ေပၚလာေတာ့သည္။ သူ၏ အာဏာတည္ေဆာက္ေရး ဗ်ဴဟာအျဖစ္ ေဒသခံ မ႐ူ(ေလၚေ၀ၚ)ႏွင့္ လရွီ(လခ်ိလ္)လူမ်ဳိးစုအၾကား အျပန္အလွန္ မယုံၾကည္မႈျဖစ္ေစၿပီး အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္ေစရန္ ဖန္တီး ခဲ့သည္။ လရွီ(လခ်ိလ္)ႏွင့္ လီဆူးလူမ်ဳိးစု အခ်င္းခ်င္းလည္း ထုိကဲ့သို႔ေသာ မယုံမသကၤာျဖစ္ေစရန္ မီးစေမြးခဲ့သည္။ 
(ဤရႈပ္ေထြးေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို သူ၏ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၏ ရင္ဖြင့္ေရးသားခ်က္ တြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။)
သူ၏ တပ္ဖြဲ႕ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပန္၀ါေဒသ၊ ကန္ပိုင္တီေဒသအႏွံ႔ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ န၀တ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ ဇာတ္သရုပ္သ႑ာန္ ပို၍ေပၚလာခဲ့သည္။ ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ကုိယ္ပိုင္ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ဖြဲ႕ ထားရွိခဲ့သည္။ ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း သီးျခား ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေၾကးစား လက္မရံြ႕သမားမ်ားကိုလည္း ေမြးျမဴထားခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို အက်ယ္တ၀င့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ဘိန္းျဖဴခ်က္လုပ္ကာ ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး သူမ်ားမွလည္း ဘိန္းစိမ္းအခြန္ကို ႏွစ္စဥ္ တန္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေကာက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း ရာဘေဆးျပား ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရုံကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းသတင္း ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ န၀တ အစိုးရက ဖမ္းဆီးဖ်က္သိမ္းျပခဲ့သည္။

  


ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ လက္နက္ငယ္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ကာ လက္နက္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတခု၏ သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ လက္နက္ေမွာင္ခို ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ NDA-K သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္အခါ လက္နက္သိုေလွာင္ ရုံမွ လက္နက္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေရာင္းရေငြမ်ားသည္ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ေငြအျဖင့္ သိမ္းပိုက္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္ေတာ္မ်ား ေဟာ္တယ္ မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ သား တစ္ဦးသည္လည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေငြ၊ လက္နက္ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းတို႔မွ ရရွိေသာေငြေၾကးျဖင့္ မေနာေျမ FC ေဘာ္လုံးအသင္းကို ထူေထာင္လ်က္ရွိေနသည္။
 ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းတည္ေထာင္ထားေသာ ပန္၀ါလက္နက္စက္ရုံ
 ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ ပန္၀ါေနအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္နက္ငယ္(၄၈၁)ပုံ


ပန္၀ါေဒသအထက္ လေဂြ၊ ဖီေမာ္၊ ဖရဲ ေဒသမ်ားတြင္ န၀တ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္ကာ အလြန္ရွားပါး၊ အဖိုးတန္ေသာ မိုလစ္ဒီနမ္ (Molybdenum) သတၱဳမ်ားကို တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္အားလုံးသည္ သူႏွင့္သူ၏ ေဆြးမ်ဳိး မိသားစုမ်ားသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ၎၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ဆိုးတူ ေကာင္းဘက္၊ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ မ်ားမွာမူ မည္သည့္အက်ဳိးမွ မခံစားၾကရေပ။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဟု အမည္တပ္ဆင္ထား ေသာ္လည္း ေျပာပေလာက္ေသာ မည္မည္ရရ ဘာမွမရွိေခ်။ ဤသည္ပင္လွ်င္ NDA-K တပ္အတြင္း မၾကခဏ အာဏာဖီဆံမႈ၊ လုပ္ႀကံမႈ၊ အသင္းကြဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

 ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေဒသရွိ လူငယ္၊ လူရြယ္၊ လူအုိ မ်ား သာမက အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ မက်န္ ဘိန္းသုံးစြဲသူ မ်ားျပားလာကာ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသဆုံးမႈႏႈန္း ျမင့္မားခဲ့သည္။ ေဒသခံလူထုမွ ယင္းျပႆနာကို တင္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ီးႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း မွ စတင္ကာ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ ပန္၀ါေဒသသို႔ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ကာ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ရာ လူထုက မ်ားစြာ၀မ္းသာႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ KIO သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို အရွိန္ျမႇင့္၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို သိရွိထားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ လူထုသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးကို နားမလည္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုသည့္ လိုလားေတာင့္တေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို KIO က ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ၁၉-၉-၂၀၀၅ ရက္ေန႔ ဦးဇခုန္တန္႔ယိန္း၏ ပန္၀ါေနအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ဘိန္းထုတ္မ်ား

KIA တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ရာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေၾကးစားငွားရမ္းကာ တေန႔ တရုတ္ယြမ္ေငြ (၃၀၀) ေပး၍ ၎၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရင္း တိုက္ပြဲ၀င္ေစခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေဒသခံလူငယ္မ်ားကို မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ရာဘေဆး၀ါးမ်ားကို လိုသေလာက္ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး KIA တပ္ဖြဲ႕တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေစခဲ့သည္။ (ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာေသာ ျပည္သူ႔စစ္၀င္၏ ၀န္ခံေျပာဆိုခ်က္)
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား (၂၀)ဦး သည္ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္၊ ျမန္မာ နယ္ျခားမွတ္တိုင္(၆)တြင္ ခိုလႈံေနေသာ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္(၆၀၀)ေက်ာ္အား ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ယင္းျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မွ ဖမ္းဆီးရမိသူ၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းမွ တိုက္ရုိက္ညႊန္ၾကားကာ ဦးခမ္းေဘာမ္အား ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ပစ္ခတ္မႈတြင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ထိခိုက္မႈ မရွိခဲ့ေခ်။

 
 IDP မ်ား ခိုလႈံေသာ ေနအိမ္သို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ပုံ
 
 IDP မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ဦးစီးသူ ဦးခမ္းေဘာမ္


ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို သုံးစြဲေနရသူျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘိန္းမဲ ကို ေန႔စဥ္သုံးစြဲေနရသည္ဟု သူႏွင့္နီးစပ္သည့္ (အမည္ မေဖၚလိုသူ)ပုဂၢဳိလ္မွ သိရွိရသည္။ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္စဥ္ကာလအတြင္း ေခါပုတ္(ေကာက္ညႇင္းဆန္ေထာင္း)တြင္ ဘိန္းမဲကို ထည့္ေရာထားကာ ဧည့္အိပ္ေဆာင္တြင္ ေန႔စဥ္စားသုံးေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

 
 ၁၉-၉-၂၀၀၅ ရက္ေန႔ ပန္၀ါေနအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း သုံးေဆာင္သည့္ ဘိန္းရွဴကိရိယာမ်ားစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္ ညႊန္ၾကားသူ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ၊ လက္နက္ စက္ရုံ တည္ေထာင္ကာ ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်သူ၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲသူ၊ ေၾကးစား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ ကုိယ္က်ဳိး စီးပြားကာကြယ္သူ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းသည္ ယခုအခါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး အျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မ်က္လုံး ကလယ္ကလယ္ႏွင့္ ေနရာတထိုင္စာကို ပိုင္ဆိုင္ေန ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႕ကို ေထာက္ခံေသာလူထုမွာ လုံး၀မရွိ။ သူ၏မိသားစု၀င္သာ ေထာက္ခံသူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
 အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္း

ပို၍ ထူးျခားအံ့ၾသမဆုံးျဖစ္ရသည္မွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္(တင္းျပည့္) တစ္ဦးသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကို စတင္ေဖၚေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အခန္႔သားပါ၀င္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ အနည္းငယ္ေသာ အစြန္းအျဖားျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕သာ ျဖစ္သည္။ သူကဲ့သို႔ေသာ အတန္းအစားတူ၊ စရိုက္သူ၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္၊ တီးတိုး စကားေျပာဆိုႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး အမ်ားအျပားလည္း ရွိေနပါေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းသည္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေငြေၾကးပမာဏ၊ အေဆာက္အဦး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္ ျဖစ္သည္။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားသည္ သမာအာဇီ၀ျဖင့္ ရွာေဖြထားသည္ကို အာမခံခ်က္ေပးရန္ လိုေပမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စရိုက္ကို အၿမဲတေစ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ျပည္ပအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ဤကိစၥကို ခေရတြင္းက် သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္အစိုးရသည္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းကို ငါးခူၿပဳံးၿပဳံး၍ ၾကည့္ေနသည္မွာ ၾကာျမႇင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။