Sunday, December 16, 2012

တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု သုေတသနအဖြဲ႕ရဲ႕ စစ္ေရးသံုးသပ္ခ်က္

(Dr. Lun Swe Blog)


ဒီေန႕ အခ်ိန္ကာလမွာ KIA လုိင္ဇာ က်သြားျခင္း၊ မက်ဆံုးသြားျခင္းဟာ ကမာၻေရာ ျမန္မာပါ စိတ္၀င္စားသည့္ ကိစၥ ျဖစ္လာမွာ အေသအခ်ာပါ။

သတင္းအရလည္းေကာင္း ေျမပံုေပၚမွာ ၾကည့္ျပီး သံုးသပ္ၾကရင္ ၁၈ မုိင္အကြာမွာ ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ မုိင္းစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္နည္းႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ လႈပ္ရွားစစ္ အဆင့္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ခြဲ စ/က ျဖန္႕ခြဲ လႈပ္ရွားတဲ့နည္းႏွင့္ လည္းေကာင္း ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ေနၾကတာျဖစ္ပါသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားစရာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ စစ္ေရး အေတြ႕အၾကံဳ ျဖတ္သန္းမႈရွိတဲ့ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါ။


ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ စစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ စစ္နည္း ပရိယာယ္အရ ကၽြမ္းက်င္ေပါ့ပါးစြာ စစ္ကစားေနရမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ခံစစ္၊ ခံစစ္ရွင္ဆုိတာ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ခံစစ္ရွင္ဆုိတာ တဘက္က သက္ရွိအင္အားကုိ ဘယ္ေလာက္ ေခ်မႈန္းျပီးမွ ဆုတ္ခြာေပးရတာ စသည့္ စစ္ေရး အစီအမံ ေရးဆြဲထားတာ။ ဆုိလုိတာက ဘယ္ေလာက္ေစ်းႏွင့္ရမွ ေရာင္းတာ။ ေျပာရရင္ ၾကိဳက္ေစ်းရမွ ေရာင္းတာမ်ဳိး။

KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျပည္တြင္းစစ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။ က်ေနာ္တုိ႕ေလ့လာ သိရွိရသေလာက္ ပထမ လုိင္ဇာ၊ ဒုတိယ လုိင္ဇာ၊ တတိယ လုိင္ဇာ ျပင္ဆင္မႈ ရိွထားျပီးသားပါ။ ခံစစ္ေသ က်င့္သံုးမွာ မဟုတ္ပါ။ အဆမတန္ တန္ရာ တန္ဖုိးရယူျပီးမွ အေပးအယူ ရွိေနမွာပါ။ အလကားေတာ့ေပးမွာ မဟုတ္ပါ။ ပထမ လုိင္ဇာ က်ခဲ့ရင္လည္း KIA အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ စစ္ေရးအရ အရံႈးမရွိပါ။ ဒါေပမယ့္ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္အတြက္ေတာ့ လုိင္ဇာရဖုိ႕ သိပ္ျပီး လြယ္ကူတဲ့ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါ။

အခု KIA သံုးေနတဲ့ မုိင္းစစ္ပြဲဟာ အႏွစ္ ၆၀ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ တရုတ္ျပည္ ဂ်ပန္ခုခံေရး အေတြ႕အၾကံဳ၊ ယခုေခတ္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အေ၀းထိန္းစနစ္နဲ႕ ေဖာက္ခဲြတဲ့မုိင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါသည္။ တြဲဖက္ထားတဲ့ မုိင္း - တကယ္ ေကာင္းရင္ စက အလုိက္ ထိခုိက္က်ဆံုးမႈ ရွိႏုိင္သည္။ ဒါေၾကာင့္ လုိင္ဇာ က်ဆံုးသည္ မက်ဆံုးသည္ ေမးတာထက္ ၾကံ႕ဖြတ္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ဗ်ဴဟာမွဴး ဘယ္ႏွစ္ဆယ္၊ စကမွဴး ဘယ္ႏွစ္ရာ၊ အရာရွိငယ္ တပ္မွဴး တပ္သား ဘယ္ႏွစ္ေထာင္ အက်ခံျပီး ယူမွာလဲ ေမးရင္ ပုိ ျပည့္စံု ပါလိမ့္မည္။

ဒီေန႕ KIA စစ္မ်က္ႏွာမွာ က်ဆံုးမႈဟာ ျပည္တြင္းစစ္သမုိင္းမွာ အမ်ားဆံုး က်ဆံုးမႈပါ။  တစ္ႏွစ္တာ တုိက္ပဲြ KIA ႏွင့္ သိန္းစိန္အစုိးရ တုိက္ပြဲ အၾကိမ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ျပီး ဦးသိန္းစိန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ Myamar Express သတင္းအရ KIA အရာရွိ ၂၆၀ - စုစုေပါင္း အားလံုး ၂၀၀၀ အက်အဆံုး ရွိတယ္လုိ႕ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကယ္လက္ေတြ႕မွာ ၁ အခ်ိဳး ၁၀ အက်အဆံုး ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ စစ္တပ္က်ဆံုးမႈဟာ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္သြားပါျပီ။ တနည္း ေျပာရရင္ မလုိလားအပ္တဲ့ ဆံုးရွံဳးမႈပါ။ က်ဆံုးမႈ အေပၚ ၾကံ႕ဖြတ္တပ္အတြင္း မိသားစုမ်ား၊ ၄င္းတုိ႕ ေဆြမ်ဳိးမိသားစု အသုိင္းအ၀န္းမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္လာျပီး အင္အားစု အျဖစ္ဖြဲ႕လာျပီး အသက္ေသြးေခြ်း အေၾကြးေတာင္းခံလာမွာ မလဲြပါ။ က်ဆံုးသြားေသာ တပ္မွဴး တပ္သားမ်ားရဲ႕ သားသမီး/ ဇနီးသည္မ်ား မိအုိဖအိုမ်ားဟာ က်ဆံုး သြားေသာ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၏ အသက္ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ခံမေပးသည့္အျပင္ အလြဲသံုးစားျခင္းခံရတာ၊ စခန္းမွေန ေမာင္းထုတ္ခံေနတာ ရွိေနတဲ့အတြက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာေတြ မ်ားျပားလာပါသည္။ ပုိမုိရွဳပ္ေထြးလာပါသည္။

တပ္ရင္းမွဴးမ်ား၊ ဗ်ဴဟာမွဴးမ်ား၊ စကခမွဴးမ်ား တခ်ဳိ႕အေျခအေနဆုိးေနတာကုိ သိရွိတဲ့အတြက္ စစ္ဆရာ၀န္ေတြကုိ လာဘ္ထုိးျပီး စီပုိးေဆးလက္မွတ္ႏွင့္ ထြက္လာတာ၊ AIDS ေလးလံုးေရာဂါ အေၾကာင္းျပျပီး ထြက္တာမ်ားလာတာ သိရသည္။

ၾကံ႕ဖြတ္အစုိးရတက္လာျပီး ျပည္တြင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္၊ ရခုိင္ - မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ အေျမာက္အမ်ားရွိလာတာ၊ ယခင္ သိန္းဂဏန္းမွ ယခု ၃ သိန္းေက်ာ္သြားျပီ ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ တပ္မေတာ္သားလည္း ျပည္တြင္း စစ္သမုိင္းမွာ အမ်ားဆံုး က်ဆံုးမႈ လည္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကံ႕ဖြတ္အစုိးရ တက္လာျပီး ဗမာျပည္မွ ထြက္လာတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေရအတြက္ကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဖမ္းမိတာ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ရင္ တုိင္းျပည္ အေျခအေန ပုိျပီး ဆုိး၀ါးလာမွာပဲ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးဟာ တခုတည္းေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ႕ ထြက္ေပါက္သာျဖစ္ျပီး အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ပါက ကုလသမဂၢ UN ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ား၊ အႏုိင္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္သူလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ျဖဴစင္တဲ့ ေမတၱာ ေစတနာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လက္လြတ္ဆံုးရွဳံးရမွာပဲ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ အားေပးကူညီမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွသာ မိမိႏုိင္ငံဟာ ေရွ႕သုိ႕ တလွမ္းလွမ္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ျပီး ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္မွာ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။