Sunday, December 16, 2012

ကုိယ့္ျပည္နယ္ ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ေတာင္းတာ ဘာမ်ား အလုိမက်စရာ ရွိသလဲ?

(Kachin Duwa Blog)


ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အေနနဲ႔ သိန္းစိန္အစုိးရသစ္ကုိ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုလုိ တဖဲြ႕ခ်င္းနဲ႔ အပစ္ရပ္ စကားေျပာေနစရာမလုိ UNFC နဲ႔ တေပါင္းထဲ ေျပာလုိက္ရင္ မၿပီးႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ သုိ႔ေသာ္၊ သမၼတႀကီးက အင္ဒုိနီးရွားမွာ ေျပာတာက သူတုိ႔ တဖဲြ႕နဲ႔ တဖဲြ႕ လုိခ်င္တာလဲ မတူဘူး၊ လုိ႔လဲ ေျပာလာတယ္။ အားလုံး လုိခ်င္တာ အတူတူ ျဖစ္ေနတဲ့ UNFC နဲ႔ က်ေတာ့ စကားမေျပာႏုိင္ဘူးတဲ့။ UNFC အဖဲြ႕သားေတြ အားလုံး တညီတညြတ္ထဲ ေတာင္းဆုိေနတာ ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ဘာမ်ား မတူဘူးလုိ႔ ေျပာစရာ ရွိသလဲ။ သေဘာကေတာ့ တဖဲြ႕ခ်င္း ဖဲ့တုိက္မဲ့ အစီအစဥ္က ရွိၿပီးသားပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆင္းရဲရျခင္းရဲ႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္ကေတာ့ စစ္စရိတ္ေထာင္းလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္စရိတ္ေထာင္းလာခဲ့ရျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္လာရျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားေတြက ကုိယ့္နယ္ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ ဆုံးရႈံးျခင္းအေပၚ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး မရွိခဲ့လုိ႔ တုိက္ပဲြ၀င္လာရျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။


ဒါကုိ ဘာမ်ား အလုိမက် စရာ ရွိသလဲ? ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ဆုိတာ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးပုိင္ခြင့္ (self-determination) သာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အားလုံး (အစုိးရကုိ ကပ္ဖါးစားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားစီးပြါးေရးသမားမ်ား မပါ) တညီတညြတ္ထဲ ေတာင္းဆုိလာခဲ့တာပါ။ ဗမာ လူမ်ဳိးအထဲမွလဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္ ႏုိင္ငံေရးသမား အစစ္အမွန္မ်ားက ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ ဖန္တီးေရး ကုိ လက္ခံၿပီးသား၊ ေျပာလဲ ေျပာၿပီးသား ျဖစ္တယ္။

ဆုိေတာ့… ဘယ္သူ႕ေၾကာင့္ မေျပလည္ေနရတာလဲ?
၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ (က) မွာ တုိင္း ေဒသႀကီး (၇) ခု ႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္ တုိ႔သည္ အဆင့္အတန္းတူညီၾကသည္။…  လုိ႔ဆုိထားေလေတာ့…. အမွန္မွာ အဆုိပါ တုိင္း (၇) တုိင္းဟာ ဗမာ ျပည္နယ္ တခုထဲကုိ ခဲြလုိက္တာျဖစ္တယ္။

ကခ်င္ ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း
ကယား ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း
ကရင္ ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း
ခ်င္း ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း
မြန္ ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း
ရခုိင္ ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း
ရွမ္း ျပည္နယ္ = ဗမာ တုိင္း

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘက္ဂ်က္ ဆဲြလုိက္တဲ့ အခါမွာ ဗမာ ျပည္နယ္က အလုိလုိ ေ၀စု (၇) စု ရေနၿပီးသား။

ဒီေတာ့
ကခ်င္ တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
ကယား တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
ကရင္ တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
ခ်င္း တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
မြန္ တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
ရခုိင္ တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
ရွမ္း တစ္က်ပ္ = ဗမာ တစ္က်ပ္
အားလုံးေပါင္းလုိက္ေတာ့ ဗမာ က (၇) က်ပ္ ရေနတဲ့ အခ်ိန္ တုိင္းရင္းသားေတြက တစ္က်ပ္ေတာင္ မနည္းမနည္း ေတာင္းယူရမဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတာပါ။

ဒီလုိ ေရးလုိက္လုိ႔ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေစမဲ့ အေရးအသား လုိ႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ပ်က္ေနၿပီးသား ျပႆနာကုိ ေထာက္ျပတာ။ ဒီလုိဟာေတြက ႏုိင္ငံေရး မသိနားမလည္တဲ့ လူေတြ တန္းတူ ညီမွ် အခြင့္အေရး ဆုိတာ ဘာမွန္းသိမွာ မဟုတ္ပါ။

အေပၚက ခဲြတန္း မညီမွ်မႈ ျပႆနာ ထားပါ။
အခု က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြက ဗမာ ေတြ (၇) က်ပ္ မက ရေနတာကုိ ၿငိဳဆူတာ မဟုတ္။ ပဲနိ တစ္က်ပ္ ေ၀စုေလးေတာင္ အျပည့္ မရလုိ႔ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ ပါ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အဲဒီ မရွိမဲ့ ရွိမဲ့ တစ္က်ပ္ ခြဲတန္းေလးကုိ အျပည့္ရဖုိ႔ ေတာင္းေနတာ။

ျမန္မာျပည္လုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ ဗမာ ျပည္လုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ ကခ်င္ေတြက သိပ္ ဂရုစုိက္တာ မဟုတ္၊ အေရးႀကီးတာ နာမည္ မဟုတ္။ လက္ေတြ႕က်တဲ့ စနစ္ျဖစ္တယ္။ လူကုိ မွီခုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး စကား မေျပာဘူး၊ စနစ္ကုိ လက္ေတြ႕က်က် က်င့္သုံးသလား၊ ဆုိတာ ၾကည့္ေနတာပါ။

သမၼတက ထုိးစစ္ မဆင္ဘူး လုိ႔ ပဲ ေျပာေျပာ၊ ျမ၀တီက တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး သီခ်င္း ဘယ္ေလာက္ လြင့္လြင့္၊ လူလုိက်င့္ႀကံၿပီး လူလုိ သိတတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုိတာ တကယ္ ျဖစ္လာပါမယ္။
ကုိယ့္နယ္၊ ကုိယ္ဇာတိ ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ေတာင္းတာ ဘာမ်ား အလုိ မက်စရာ ရွိသလဲ? ကမာၻ႕ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလုိပဲ ကုိယ့္နယ္ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနက်ပါတယ္။ မေကာင္းတာ ဘာမွ မရွိပါ။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုမွာ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးေရးကုိ ျငင္းပယ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာတာသည္၊ ရုိင္းရုိင္း ေျပာရရင္ ကုိယ့္မိန္းမ ကုိယ္ လိင္မဆက္ဆံပဲ ကေလးေမြးပါသည္၊ လုိ႔ ေျပာေနတာနဲ႔ အတူတူပါ။ လိင္မဆက္ဆံပဲ ခင္မ်ား မိန္းမ ကေလးေမြးေကာင္းေမြးမယ္ သုိ႔ေသာ္ သူမ်ားဟားစရာ ျဖစ္မွာေပါ့။ မိသားစု အစစ္အမွန္ေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ေတာ့မလဲ။ ဆုိလုိခ်င္တာ သဘာ၀ မက်တာကုိ ေျပာတာပါ။ ေဖါက္ျပန္တတ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ အဆင္ေျပတာကုိ ႀကိဳက္သလား? သဘာ၀က်က် ခင္မ်ားမိန္းမ ကေလးေမြးတာကုိ ႀကိဳက္သလား? ဆုိတာ စဥ္းစားဖုိ႔ပါ။

ကုိယ့္ျပည္နယ္ ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ေတာင္းတာ လြန္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ေလာကပါလ တရားနဲ႔လည္း ကုိက္ညီပါတယ္။ ဘာသာတရားနဲ႔လည္း ကုိက္ညီပါတယ္။ ခုိးဆုိးလုယွက္ျခင္းမဟုတ္။ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျခင္းမဟုတ္။ သူမ်ားပစၥည္းလုျခင္းလည္းမဟုတ္။ သူမ်ားစည္းစိမ္လုေနတာလည္း မဟုတ္။ ကုိယ့္ကံၾကမၼာအတြက္ ကုိယ္အလုပ္လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။