Wednesday, December 19, 2012

ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ မနက္ပုိင္း အထိ ျပည္တြင္းစစ္ အေျခအေန

(Myitkyina blog)စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ဆုံး႐ႈံးေသာ ဒီ(၁၄)

ဒီဇင္ဘာလမွစတင္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္သည္ အထိ အခိုက္ အက်အဆုံးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည္။ ယခင္တပ္မ(၈၈) တပ္မ မႉးေဟာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္ က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး တာ၀န္ကို ေျပာင္းလႊဲယူၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈ ခပ္စိပ္စိပ္ရွိလာကာ တိုက္ပြဲသည္ လည္း ျပင္းထန္လာခဲ့ သည္။ ပြင့္လင္းရာသီကာလအတြင္း KIA ၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာျဖစ္ ေသာ တပ္စခန္းမ်ား ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ အစီအမံမ်ားကို ညႊန္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို KIA တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တို႔က ရြံ႕ရြံ႕ခၽြန္ခၽြန္ခုခံတိုက္ခိုက္ေန သျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္မ်ား အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ (ဒီ-၁၄)စီမံခ်က္သည္ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္ အတြက္ အႀကီးမားဆုံးထိုးႏွက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၎စစ္ဆင္ေရးတြင္ စကခ(၃) လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၃၈၁) (၃၈၃) (၃၈၉) ခလရ(၄၀) ပူးေပါင္းအင္အား(၃၆၀) ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ မနက္(၃)နာရီ အခ်ိန္မွ ထိုးစစ္စတင္ကာ တိုက္ပြဲသည္ မနက္(၆)နာရီအခ်ိန္မွစတင္ကာ ညေန(၅)နာရီခြဲအထိ ၾကာျမႇင့္ခဲ့သည္။ ဒီ(၁၄) လဂ်ားယန္တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၾကည္းတပ္အျပင္ ျမန္မာ့ေလတပ္ကပါ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ပစ္ခတ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။


မိုးေကာင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ စကခ(၃)မွ တပ္တြင္းသတင္းရပ္ကြက္ အဆို အရ တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဘက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူႏွင့္ က်ဆုံးသူေပါင္းအားလုံး(၁၃၀)ခန္႔ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူ တြင္ အရာရွိအဆင့္(၁၁)ဦးခန္႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ဒဏ္ရာရ အရာရွိမ်ားမွာ -
ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေဇာ္မိုးသန္႔
ဗိုလ္မႉး ညႊန္႔လႈိင္
ဗိုလ္မႉး ရဲေက်ာ္
ဗိုလ္မႉး ေက်ာ္ေက်ာ္သက္
ဗိုလ္ႀကီး ရဲရင့္လင္း
ဗိုလ္ႀကီး မ်ဳိးမင္းစုိး
ဗိုလ္ႀကီး သန္းေဇာ္ေအး
ဗိုလ္ ေအာင္ၿဖိဳး
ဗိုလ္ သန္႔ဇင္ဦး
ဗိုလ္ သန္းႏိုင္ထြန္း
ဗိုလ္ ေအာင္ေက်ာ္မိုး
တို႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

KIA ေရွ႕တန္းသတင္းရပ္ကြက္အရ သိရွိရသည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္သား က်ဆုံးသူအေပါင္း (၁၆)ေလာင္းကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိက်န္ရစ္သူ(၇)ဦးကို လက္ရဖမ္းဆီးရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဒဏ္ရာ ရသူထဲမွ တပ္သား ေအာင္ေအာင္ သည္ ေဆးကုသခံယူစဥ္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္သျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
  

ေဆးထိုး၍အဆုံးစီရင္ခံရသူ

ထိခိုက္က်ဆုံးမႈမ်ားသျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းကို ေနာက္ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ရ ေသာအခါ ဒဏ္ရာျဖင့္လိုက္ပါႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္သူမ်ားကို ပစ္ခတ္သတ္ ျဖတ္ထားခဲ့ရန္ ညႊန္ၾကားမႈရွိေၾကာင္း ခ်န္ရစ္ခံခဲ့ရသူမ်ားမွ သိရွိရသည္။ ရဲေဘာ္စိတ္ရွိေသာ တပ္သားအခ်ိဳ႕၏ သနားၾကင္နာစိတ္ရွိသူအခ်ဳိ႕ ေၾကာင့္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း ဒဏ္ရာျဖင့္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ သိရွိရသည္။ ေသဆုံးသူအခ်ဳိ႕သည္ အထက္အမိန္႔အရ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ ေဆးထိုး၍ အဆုံးစီရင္ ခံခဲ့ရသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆုံးမႈမ်ားရျခင္းမွာ ေဒါ့ဖုန္းယန္ အေျမာက္ တပ္ရင္းမွ ပစ္ခတ္ေသာ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ က်ည္မ်ား ေရွ႕တန္း စစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပိတ္မိေနေသာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ထိမွန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
ဒီ(၁၄)တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္ေၾကာင္းမွ ပရမ္းပတာ ဖ႐ုိဖရဲ တပ္ဆုတ္ေျပးစဥ္ က်န္ရစ္ပစ္ထားခဲ့ေသာ စစ္အသုံးအဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္၊ က်ည္မ်ဳိးစုံ၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ဳိးစုံကို အမ်ားအျပားသိမ္းဆည္း ရခဲ့သည္။ဒီ(၁၄) စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ အရာရွိအားလုံးနည္းပါး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိကာ ပါ၀င္ေသာအင္အား ၏ ထက္၀က္ခန္႔ကို ျဖဳန္းတီး လိုက္ခဲ့ရေသာ စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

 ဤသည္မွာ တိုင္းမႉးတာ၀န္ယူ ေနေသာ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္၏ တဇြတ္ထိုးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေသဆုံးဒဏ္ရာရၾကကာ၊ ယင္းတို႔၏ သိုက္ဆိုင္ ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုဘ၀ ပ်က္ျပား ေစခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခံရသူကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နမ္ဖလြမ္(Nam Hpalun) ေဒသတြင္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္ေန႔က  KIA တပ္ရင္း(၉)မွ တိုက္နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဆလန္ကဘာမေခၚေယာ္ (Salang Kaba Mahkaw Yaw) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးစာေရး တို႔ကို ခလရ(၂၉၀)တပ္ဖြဲ႕ မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ဖမ္းဆီးခံရေသာ ဆလန္ကဘာ မေခၚေယာ္ ကို ခလရ(၂၉၀)တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ အတူအဖမ္းခံရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးစာေရး မွာမူ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
KIA တပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးမိေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံ၍ လုိအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးရမိေသာ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာမူ ပစ္ခတ္ သတ္ျခင္း ကို အစဥ္ခံေနရသည္။

လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္

ခန္းကိုင္ေတာင္
ေဒါ့ဖုန္းယန္ၿမိဳ႕ ခန္းကိုင္ေတာင္အေျခခ် အမွတ္(၃၆၇)အေျမာက္ တပ္ဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ နံနက္(၁၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂) နာရီအထိ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ႀကီးျဖင့္ လဂ်ားယန္ေက်းရြာဘက္သို႔ (၁၅)ႀကိမ္ခန္႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ပန္၀ါေဒသ ျမန္မာအစိုးရ အေရးပါတပ္စခန္းလက္လႊတ္

 ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပန္၀ါေဒသ နယ္ျခားမွတ္တိုင္(၆)အနီး ခလရ(၇၇)ႏွင့္ ခမရ(၁၃)တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တပ္စြဲထားေသာ သံေခ်ာင္းစခန္းကို KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အင္အား(၁၀၀)နီးပါးရွိေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိကာ ကစင့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ယင္းတပ္စခန္းမွ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံထုတ္ ၈၄ မမ M-3 Carl Gustav က်ည္(၄) လုံး၊ RPG ေလာင္ခ်ာဒုံးသီး(၅)လုံးႏွင့္ အျခားလက္နက္က်ည္ အမ်ား အျပားကို သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕သည္ သံေခ်ာင္းတပ္စခန္းမွေန၍ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ လက္နက္ငယ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့ရွိသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ လုံၿခဳံမႈကိုကင္းမဲ့ေစေသာ တပ္စခန္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ကလည္း အသက္(၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး သည္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။

ေအာင္ဂ်ာတိုက္ပြဲ (၁၀)ဦးထိခိုက္
 ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ မြန္းလြဲ(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ KIA တပ္ရင္း(၃)ေဒသ ေအာင္ဂ်ာေက်းရြာ တြင္ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားေနေသာ စစ္ေၾကာင္း (ခမရ-၃၈၅ ဟု ယူဆရေသာ) အင္အား(၄၀)ခန္႔ကို KIA တပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ား မိုင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္(၁၀)ဦးခန္႔ ထိခိုက္ျပဳန္းတီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခလရ(၅၈)တပ္ဖြဲ႕မ်ား က်ဆုံးမ်ား
 ဆဒုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘြမ္ေတာင္(Bum Tawng)တြင္ အေျချပဳလႈပ္ရွားေနေသာ ခလရ(၅၈)တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို KIA တပ္ရင္း(၃) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ လ (၁၈)ရက္ေန႔ မနက္(၆)နာရီအခ်ိန္တြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ခလရ(၅၈)တပ္ဖြဲ႕၀င္(၈)ဦး က်ဆုံးကာ အမ်ားအျပားထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဘြမ္ေတာင္စခန္းတြင္ အေျချပဳလႈပ္ရွားေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕တို႔ သည္ ျမစ္ႀကီးနား – ကန္ပိုင္တီ သြား ခရီးသည္၊ ကုန္သည္မ်ားမွ ေငြေၾကးအတင္းအဓၶမေတာင္းယူလ်က္ရွိသျဖင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ေမာင္း မ်ား အတြက္ အၿမဲစိတ္ညစ္ေစေသာ တပ္စခန္းဂိတ္လည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဘြမ္ေတာင္တပ္စခန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ KIA တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္မ(၈၈)တပ္ဖြဲ႕မ်ား သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာ တပ္စခန္းလည္းျဖစ္သည္။

ထုိးစစ္အတြက္ ျပင္ဆင္
 ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ မနက္(၁၀)နာရီမွ မြန္းလြဲ(၂)နာရီၾကား ျမစ္ႀကီး နား(၅၀၃)နန္႔ေပါင္ေလတပ္စခန္းမွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ စကခ(၃)နည္း ဗ်ဴဟာ အေျချပဳေသာ ေလာရင္းရာဘာၿခံသို႔ လက္နက္၊ စားနပ္ရိကၡာ တို႔ကို (၈)ႀကိမ္ လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ အျပန္တြင္ စကခ(၃)မွ ဒဏ္ရာရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို သယ္ေဆာင္သြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မြန္းလြဲ(၃)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္းတြင္ ယင္းရာဘာၿခံသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ (၃)စီးျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထပ္မံပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။
ေလာရင္းရာဘာၿခံတြင္ အေျခခ်ထားေသာ စကခ(၃)နည္းဗ်ဴဟာသည္ KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ကို ထိုးစစ္ဆင္ရန္ အဓိကတာ၀န္ယူရေသာ စစ္စခန္း ျဖစ္သည္။ ဒီ-၁၄ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ကိုလည္း ယင္းဗ်ဴဟာစခန္းမွ အနီးကပ္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ လဂ်ားယန္ဘက္သို႔ စစ္ဆင္ေရး ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တပ္ကူျဖည့္

၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေညာင္ပင္အေျခစိုက္ ခမရ(၃၂၁)တပ္စခန္းသို႔ ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္၊ ရိကၡာ ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္အျပည့္ တင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္ယာဥ္(၃)စီး ေရာက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းမွေန၍ ဆမား၊ နာေဖါ့၊ ပါဂ်ဳိေဒသသို႔ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည္။

တပ္အင္အားတိုးျမႇင့္ ပို႔ေဆာင္
ဒီဇင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ စစ္ယာဥ္(၁၂)စီးျဖင့္ အင္အား(၃၀၀)ခန္႔ (တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕ဟု ခန္႔မွန္း) သည္ ေက်ာက္စခန္း(Hka Wan Bang)သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ KIA တပ္မဟာ(၃)ေဒသ အတြင္း စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ပြဲ
ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔ မြန္းတည့္(၁၂)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေဒါ့ဖုန္း ယန္အေျခစိုက္ ခလရ(၁၄၂)တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔ ဖက္ေက (Hpa-ke)ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ KIA ၏ မိုင္းဆင္တိုက္ပြဲ၌ ခလရ(၁၄၂)တပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ား အမ်ားအျပားထိခိုက္က်ဆုံးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အထူးစစ္ေရး ေလ့က်င့္ေန
 
ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ သေဘၤာ(၂)စီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာအစိုးရ တပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခလရ(၂၃၆)တပ္၀င္းထဲတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို အထူးေလ့က်င့္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေဒသခံမ်ားေျပာဆိုခ်က္အရ ျပည္မ ရွိ စစ္တိုင္းဌာခ်ဳပ္ တိုင္းမွ ထုတ္ႏုတ္ ထားေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။