Sunday, November 4, 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၀န္းက်င္ ရွမ္းရြာမ်ားတြင္ပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါမက်န္ KIO/KIA မွ စစ္သား စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ရွိေနသည့္ အျပင္ လူေနမႈဘဝ မလံုၿခံဳမႈကိုလည္း ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာၾကား

(Eleven Media group)၀ုိင္းေမာ္သာဂရ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ရွမ္းဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုကုိ စက္တင္ဘာလက ေတြ႔ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ KIO/KIA အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား သည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၀န္းက်င္ ကာလအတြင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ ရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ပါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါမက်န္ KIO/KIA မွ စစ္သား စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ လူေနမႈဘ၀ မလုံျခံဳမႈမ်ားကုိပါ ခံစားေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIO/KIA တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂၀၁၁ ခု ႏွစ္ဇြန္လအတြင္းက ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔စတင္ခဲ့ျခင္းသည္ KIO/KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္မႈ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္အေနျဖင့္ ဆက္ လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မုိးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္ခဲ့ကာ ေနာက္ပုိင္း၌ ျမစ္ႀကီး နား၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အထိပါ ျဖစ္ပြားသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။


KIO/KIA ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အခ်ိန္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သေဘာထားကြဲလြဲ ရာမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တိုက္ ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲ စတင္မျဖစ္ပြားမီ အခ်ိန္ကပင္ KIO/KIA  အေနျဖင့္ တပ္သားေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း၊ တပ္သားသစ္ မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းမ်ား ၾကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲအစတြင္ တပ္မေတာ္မွKIO/KIA ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာဘက္သို႔ ထိုးစစ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ံုမွလြဲျပီး ထိုးစစ္မျပဳလုပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ KIO/KIA လက္ေအာက္တြင္ တပ္မဟာ ငါးခုရွိျပီး တပ္မ ဟာ(၁)၊ တပ္မဟာ(၂)၊ တပ္မဟာ(၃)၊ တပ္မဟာ(၄)ႏွင့္တပ္ မဟာ(၅) တို႔ျဖစ္ၾကျပီး ဌာနခ်ဳပ္မွာ လိုင္ဇာတြင္ရွိပါသည္။ KIO/KIA  ၏တပ္မဟာ ငါးခုႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တို႔တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း The New York Times သတင္းစာေဆာင္းပါး ၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာရင္းအရ KIO/KIA  တြင္ တပ္သား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရျပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း BBC သတင္းဌာနသို႔ KIO/KIA  မွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တို႔တြင္တပ္သားသစ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ ႏွင့္တပ္သားေဟာင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔ ကို ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ လည္စတင္ခ်ိန္တြင္KIO/KIA ႏွင့္ တပ္မ ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား  အက်အဆံုးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး တပ္သားသစ္ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း KIO/KIAအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

တပ္သားသစ္မ်ား လိုအပ္လာသည္ႏွင့္အတူ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း မ်ားကိုKIO/KIA  မွ ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္  အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါမက်န္ စစ္သားစုေဆာင္းမႈသို႔ ပါရွိခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀မ်ားလည္း လံုျခံဳမႈ မရွိျဖစ္လာရျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕လာ ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ KIO/KIA အေနျဖင့္ ကနဦး အခ်ိန္မ်ားက ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားကို KIO/KIA  သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စည္း႐ံုးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။

“ကခ်င္လူမ်ဳိးမိသားစုေတြမွာ သားႏွစ္ဦးရွိရင္ တစ္ဦးက KIA ထဲ ၀င္ရမယ္။ မ၀င္မေနရဆိုျပီး ခြဲတမ္းခ်ထားခဲ့တယ္။ ေနာက္ မိန္းကေလးေတြကိုလည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စြဲေဆာင္ျပီး ကခ်င္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ဆိုျပီး KIAထဲကို ၀င္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ကခ်င္ေတြတင္ မကေတာ့ဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့  ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ကရင္၊ ကယား၊ ရခိုင္ စတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကိုပါ ဖမ္းေခၚျပီး စစ္ထဲ၀င္ခိုင္းတာေတြ ရွိလာတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိုလည္း စစ္တပ္ ေထာက္လွမ္းေရးလို႔ စြပ္စြဲျပီး ဖမ္းဆီးတယ္။ အၾကပ္ကိုင္တယ္။ အသတ္မခံခ်င္ရင္ KIA ထဲ၀င္ရမယ္ဆိုျပီး အတင္းအက်ပ္ ၀င္ခိုင္းတာ ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သူတို႔ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာေတြပါ။ အခုခ်ိန္မွာ တစ္ေက်ာ့ျပန္ လုပ္လာပါတယ္”ဟု ကခ်င္ျပည္ နယ္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)မွဟု စြပ္စြဲကာ KIO/KIA မွ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)သည္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ကခ်င္) ျဖစ္ကာ KIOဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ေတာခို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေတာခိုေက်ာင္းသားမ်ားကို KIO မွ စစ္သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျပီး KIA တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္အတူ တြဲဖက္ျပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျပီးခ်ိန္တြင္  KIO/KIA မွ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္ေနေသာ ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း)ကို ဆက္လက္ရပ္တည္ ခြင့္ကို အခက္အခဲေတြ႕ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာKIO/KIA ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားကာ အခ်ဳိ႕မွာလည္း အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ျခင္း၊ လက္နက္ခ်ျပီး ေနရပ္ထံျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္KIO/KIA မွ စစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း) မွဟုဆိုကာ စစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လိုင္ဇာရွိ KIA စခန္းတြင္ စစ္သင္တန္းတက္ေနေသာ KIA စစ္သားမ်ားကို စက္တင္ဘာလက ေတြ႔ရစဥ္ Photo: AFP


KIO/KIA မွစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အနီးစပ္ဆံုး သာဓက အေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ တႏိုင္း ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ပူတာအိုျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူငယ္မ်ားကိုKIO/KIA မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအနက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက ပူတာအိုျမိဳ႕ မွ ၂၂မိုင္ကြာ ေ၀းေသာ လံုရွာရန္ ေက်း ရြာမွ လူငယ္ ၂၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းမွာ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ လူငယ္ ၂၂ ဦးတြင္ အမ်ဳိးသား ၁၉ ဦး ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးသံုးဦး ပါ၀င္ခဲ့ကာ လံုရွာရန္ ေက်းရြာသည္ ရ၀မ္၊ လီဆူး၊ ဂ်ိန္းေဖာႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ ရာ ေက်းရြာျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ ေနထိုင္သူလူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅၈၅၃၀၁ ဦး၀န္းက်င္ရွိသည့္အ နက္ အဆိုပါ လူဦးေရ စာရင္းတြင္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု ၆၂၈၂၈၂ ဦး၊ ဗမာလူမ်ဳိး ၄၅၁၃၇၁ ဦး၊ ရွမ္းလူမ်ဳိး ၃၇၇၈၄၆ ႏွင့္ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား ၁၂၆၈၄၃ ဦးလည္း ပါ၀င္ ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ KIO/KIA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္က ေျပာခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားအားလံုး မွီတင္း ေနထိုင္ေနၾကသည့္အတြက္  တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး  လူမ်ဳိးစြဲ မ်ား မထားရွိဘဲ မွန္ကန္ေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ထားရွိျပီး  မွ်တစြာ ဆက္ဆံေပးရန္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕သို႔ အထူးအေလးထား တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္က အဆိုပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုဆိုရင္ ျမစ္ၾကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ဗန္းေမာ္နဲ႔ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္၀ိုက္မွာ ရွိတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္း ေတြမွာ လူဦးေရ တစ္သိန္းနီးပါးရွိ တယ္။ အဲဒီမွာရွိေနတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾက တယ္။ အံ့ၾသစရာ ေကာင္း တာက အဲဒီစခန္းေတြမွာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန အသက္ ၅၀ေအာက္ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ေယာက်္ားေတြ ကို မေတြ႕ရတာပဲ။ KIO/KIA ေတြ က စစ္တပ္ကို ယွဥ္မတိုက္ဘူး။ ေျပာက္က်ား စစ္ပဲ တိုက္ၾကတယ္။ ေခ်ာင္းပစ္ေျပးေပါ့။ ေခ်ာင္းပစ္ေျပး ျပီးရင္ နီးရာ ကခ်င္ရြာထဲ၀င္ျပီး အ ရပ္သား၊ ရြာသားအသြင္နဲ႔ ေနလိုက္ တယ္။ စစ္တပ္က လိုက္တိုက္ရင္း အဲဒီရြာေတြ ပ်က္ေတာ့တာပဲ။ စစ္ေဘး ေရွာင္တို႔၊ စစ္ေျပးတို႔ဆိုတာ အဲလိုနည္းနဲ႔ စေပၚလာခဲ့တာ”ဟု ျမစ္ၾကီးနား ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ရွည္ၾကာေသာ ျပည္တြင္းစစ္၏ ဒဏ္ကို ေဒသခံ မ်ားက အမ်ားဆံုးခံခဲ့ၾကရကာ ေက်းရြာမ်ားမီးသင့္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းႏွင့္ လူငယ္ မ်ားစစ္သား စုေဆာင္းေရးသို႔ ပါရွိခဲ့ျခင္းမ်ားက ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အထူး သျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာပဋိပကၡမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးကိုအမ်ားဆံုး ခံစားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကရွမ္းေတြဟာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး စကားကုိ မေျပာၾကတာဟာ ေၾကာက္လုိ႔ပါ။ ရွမ္းေတြက ေတာင္သူေတြ မ်ား တယ္။ သူတုိ႔ကို ကာ ကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္ အစုိးရနဲ႔ေ၀း တယ္။ နီးရာဓား ေၾကာက္ရတဲ့သေဘာပါ။ ဟုိအရင္တုန္းက ရွမ္း လူမ်ဳိးအေရး လႈပ္ရွား တက္ၾကြသူေတြကို ေခၚၿပီးသတ္ပစ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အခုလည္း ဘယ္မီဒီယာ က ဘယ္ေလာက္ပဲေမးေမး ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့တဲ့လူေတြက ခင္ဗ်ားတို႔ကို ဘာမွေျပာမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့ သည္။

“ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းလည္း လက္နက္ႀကီးေတြ လာထိကုန္တယ္။ ဘယ္လုိမွ လည္း ညႇိလုိ႔မရေတာ့ ငါလည္း ေျပးေနရတာပဲ။ ရြာသားေတြကိုလည္းပဲ ေတြ႔ရာေနရာ မွာ စစ္မႈထမ္းဖို႔ အမ်ားႀကီး ေခၚသြားလုိက္တယ္။ အခုေတာ့ ျပန္ၿပီး အလင္း၀င္လာတဲ့ လူေတြလည္းရွိတယ္။ လူေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေလာက္ ေတာ့ က်န္ေသးတယ္။ အခုလုိထ တုိက္ၾကေတာ့မွပဲ လူေတြ လည္း ေကာင္းေကာင္းမေနရ၊ ဘုန္းႀကီးေတြလည္းေကာင္းေကာင္း မေနရေတာ့ဘူး။ လယ္ကြင္းေတြလည္း မလုပ္ရဘူး။ ကြၽဲေတြ၊ ႏြားေတြ လည္း ပစ္ထားရတယ္။ လာမယ့္ ႏွစ္ ေတြမွာစားေရးေသာက္ေရးက မစဥ္းစား၀ံ့စရာပဲ”ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရွမ္းရြာတစ္ခုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

ျမစ္ႀကီးနား၀န္းက်င္မွစ၍ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အထိ ဧရာ၀တီျမစ္႐ိုးတစ္ ေလွ်ာက္ တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအမ်ားစုသာ ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထက္၀က္ခန္႔မွာ လံုျခံဳမႈ မရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။

“နန္႔၀ါဆုိတဲ့ရြာမွာ အိမ္ေတြကန္ဖြင့္ အတင္းအဓမၼ၀င္လာၿပီး လူငယ္ေတြ ကုိ ဖမ္းေခၚသြားတယ္။ ေငြေပးၿပီး လြတ္လာတာလည္း ရွိတယ္။ ေျပးၿပီး လြတ္လာတဲ့လူ လည္းရွိတယ္။ သူတို႔နဲ႔အိမ္ေထာင္ ျပဳလုိက္ရတဲ့ ကေလးမ ေတြလည္းရွိတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ ေမးေမး အေျဖမွန္ ေတာ့ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ကုိ လာသတ္မွာေတာ့ ေၾကာက္ရတာကိုး။ အခုေလာေလာ ဆယ္လည္း တႏိုင္း၊ ပယင္းေမွာ္က လူေတြဖမ္းသြားတာ ဘာသတင္းမွ သဲသဲကြဲကြဲ မၾကားရေသးဘူး။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ရွမ္းေတြရဲ႕ဘ၀ က အေၾကာက္တရားနဲ႔ အသက္ရွင္ ရတာ” ဟု ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းက ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ တစ္ရြာလံုး ေျပးလာခဲ့ ရေသာ ရွမ္းရြာမ်ားမွာ ဂါးဒီယန္၊ စံပုိင္၊ ကန္ေတာ္ယန္၊ နန္႔ဆန္ယန္ စေသာရြာမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ အိုးအိမ္၊ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀က္ မ်ားကို အားလံုးပစ္ ခ်ထားခဲ့ရသည္ဟု ဒုကၡသည္တစ္ဦး ကေျပာၾကား ခ့ဲသည္။ နယ္ေျမမေအး ခ်မ္းမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕၊ ရြာႏွင့္ ေ၀းကြာ ေသာ လယ္ကြင္း မ်ား၌ လယ္ယာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈမရွိေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။

“မုိးေကာင္း၊ နမၼတီး ၀န္းက်င္ မွာရွိတဲ့ ရွမ္းရြာ ၁၀ ရြာ၀န္းက်င္ ကေတာ့ ေအးခ်မ္းလံုျခံဳမႈမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒါမေျပာနဲ႔ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ေတြ ေတာင္မွ မလံုျခံဳဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚဆီဆိုင္ေတြ ဆက္ေၾကး ေကာက္တယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ဖားကန္႔ဘက္တက္တဲ့ ကားတိုင္းကို လည္းပဲ ဆက္ေၾကးေတြ ေကာက္ပါတယ္။ မိုးေကာင္း၀န္းက်င္က ေက်းရြာ ေတြမွာေတာ့ စစ္မႈထမ္းဖို႔ လူငယ္ေတြကို ဖမ္းေခၚသြားတာ ရွိခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ေရာက္ပါၿပီ”ဟု မိုးေကာင္း ၿမိဳ႕ က်ားျဖဴပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းတင့္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားျပီး ေနာက္ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ေဒ သမ်ားအနက္ ပူတာအိုေဒသမွာ စား ၀တ္ ေနေရးအတြက္ ခက္ခဲစြာေန ထိုင္ေနရျပီး အဆိုပါေဒသသို႔ ရိကၡာ မ်ားေပး ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ပ်က္စီးခဲ့ ရေသာ ပူတာအိုလမ္းပိုင္းကို ယခုႏွစ္ ပြင့္လင္း ရာသီတြင္ ျပဳျပင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားအေပၚ အ ေႏွာင့္အယွက္ မ်ား မျပဳရန္ ေမတၲာ ရပ္ခံေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ KIO/KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KIO/KIA မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါမက်န္ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ရွိေန သည္ ဆိုသည္ကို KIO/KIA အ ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြဲ႕၀င္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဂ်ီးေနာင္က “ဘယ္သူစုေဆာင္းသလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မစုေဆာင္းခုိင္းပါဘူး”ဟု ျပန္လည္ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ၎သည္ ႏုိင္ငံေရး႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ တုိက္ပြဲ မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ မသိရွိေၾကာင္း၊ ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဂ်ီးေနာင္က ဆိုပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ KIO/KIA ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔၏ ပထမအၾကိမ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီျမိဳ႕ ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ အေျဖထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ စစ္ေရးဆိုင္ ရာ ထူးျခားသည့္အေျဖ ထြက္ေပၚခဲ့ ျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္သာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

မိမိကိုယ္ကိုယ္ခုခံကာကြယ္႐ံုမွ လြဲျပီး ထိုးစစ္မျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကို နာခံလ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္တိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြား မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ  ျဖစ္သည္။ 
ထိုသို႔ျဖစ္ပြားရာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ တစ္လတည္းတြင္ တိုက္ပြဲေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ သည္ဟု KIO/KIA မွဗိုလ္မွဴးၾကီးဂ်ီးေနာင္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ထိုးစစ္မျပဳ လုပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား က အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ယခုလပိုင္းအတြင္း တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း KIO/KIA ဘက္မွ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲ၀န္းက်င္ကာလအတြင္း ျမစ္ႀကီး နား၊ ဗန္းေမာ္၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ မုိးေမာက္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာ ကာ ၿမိဳ႕ေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၊ ေတာတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း မ်ားတြင္ ခိုလႈံေနထိုင္လ်က္ရွိၾကၿပီး ေနရပ္မွစြန္႔ခြာရသူ ဦးေရမွာ တစ္သိန္း ၀န္းက်င္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။