Thursday, September 6, 2012

တရုတ္ဖက္က ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအားလုံး ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)


ေနာင္ေတာင္းမွ ယန္လုစခန္းအား မပ်က္စီးမီွ ျမင္ေတြ႕ရပံု

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေနာင္ေတာင္းခရိုင္အတြင္း ခိုလႈံေနျပီး မိုးရာသီခ်ိန္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ က်န္ရိွေနေသးေသာ ခေဒါင္းပါ (Hka Dawng Pa) စခန္းကို တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမ လနာ့ဇြပ္ဂ်ာ (Lana Zup Ja) ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ယမန္ေန႔တြင္ အျပီးေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ျပီျဖစ္သည္။

တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ခေဒါင္းပါ ဒုကၡသည္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေျပာင္း ေရႊ႕ရန္ လာေရာက္ေျပာ ဆိုထားျပီး ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ကစ၍ ကား ၂၂ စီးျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ပို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခေဒါင္းပါ (Hka Dawng Pa) စခန္းတာ၀န္ခံ ဆရာ ဂေရာင္လြမ္း (Sara Grawng Lum) က ေျပာသည္။

“၀က္ေတြကို တင္သလို အားလံုးကို လာသယ္သြားတယ္။ အခုက်ေနာ္တို႔ စခန္းေကာ္မတီ ၆ ေယာက္ပဲ က်န္ေနတယ္။ သိမ္းစရာ ပစၥည္းေတြျဖဳတ္ သိမ္းျပီးေနေနတာ။”

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ညတြင္းအျပီး လနာ့ဇြပ္ဂ်ာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ ညသန္းေခါင္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီးစီး သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ည တေခါင္ထိေတာင္ဟုတ္တယ္။ ကားေတြထဲက ပစၥည္းေတြ ထုတ္ၾက ေရႊ႕ၾက ေနရာေတြလုပ္ၾကနဲ႔ ရႈပ္ေနၾကတယ္။ ဒီမနက္ထိပဲ အခုေတာ့ ျငိမ္သြားၾကျပီ” ဟု လနားဇြပ္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒၚမိတုန္လု (Myitung Lu) ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ တရုတ္ဘက္ျခမ္း ေနာင္ေတာင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေျပာင္း ေရႊ႕လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ယခင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ဖဲဝုိင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဟုိတယ္ ေဟာင္း တုိက္တန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လနာ့ဇြပ္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ နဂိုေရာက္ရွိေနထိုင္ေသာဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု ၃၉၀ လူဦးေရ ၁၄၄၁ ရွိေနျပီး ယခု ေနာင္ေတာင္းဒုကၡ သည္စခန္း ၅ ခုမွေရာက္ရွိလာသူမ်ားသည္ ယန္လုစခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၁၂၈ လူဦးေရ ၅၆၄ ဦး၊ ေလာ့ဖိုင္စခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၄၉ လူဦးေရ ၂၁၄၊ နာေကာင္းေကာင့္စခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၁ လူဦးေရ ၈၇၊ ငါးေနာင္းပါ စခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၁ လူဦးေရ ၁၃၅ ဦးနွင့္ ခေဒါင္းပါစခန္းမွ အိမ္္ ေထာင္စု ၆၅ လူဦးေရ ၃၅၆ ဦးေရာက္ရွိလာျပီး ယခု လနာ့ဇြပ္ဂ်ာတြင္ ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၆၈၄ လူဦးေရ ေပါင္း ၂၇၉၇ ဦးရွိေၾကာင္း ၎ဒုကၡသည္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ဆရာမ ဂ်ီးရာ (Saranum Ji Ra) ကေျပာသည္။

ေနာင္ေတာင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လနာ့ဇြပ္ဂ်ာ (Lana Zup Ja) စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သည္ ယခင္ မူရင္း ေနအိမ္ႏွင့္ နီးေသာေနရာ မန္၀ိန္ၾကီးသုိ႔  မိသားစုမ်ား အသီးသီး ကိုယ့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကျပီး တခ်ိဳ႕မွာ လနာ့ဇြပ္ဂ်ာတြင္ ေနရာမလံုေလာက္သျဖင့္ ဘြမ္စစ္ပါ (Bum Tsit Pa)၊ ဒြမ္ဘုတ္ (Dum Buk) စသည့္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသည္။

လနာ့ဇြပ္ရွိဒုကၡသည္မ်ား၏ အစားအေသာက္အတြက္ ကရုဏာအဖြဲ႔မ်ား၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ (WFP)၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(KBC)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(KIO)ႏွင့္ တရုတ္ျပည္မွ ကခ်င္ေလာပန္းမ်ား မွ အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

၎ဒုကၡသည္ စခန္း မူလတန္းမွ အလယ္တန္းထိဖြင့္လွစ္ထားကာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စာရင္းရွိ ၁၀၂၇ ရွိျပီး ဆရာ/ဆရာမ ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။

စာသင္ၾကားရာတြင္ ေနာင္ေတာင္းမွ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားေရာက္ရွိ လာခ်ိန္မွစျပီး မူလတန္းပိုင္းမ်ားကို မနက္ပိုင္း ၇ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီထိ နဂိုေရာက္ရွိေနထိုင္သင္ၾကားေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသင္ၾကား ကာ ညေနပိုင္း ၁ နာရီမွ ည ၄ နာရီထိတြင္ ေနာင္ေတာင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ဒုကၡသည္ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမ ဂ်ီးရာကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေရးစာအုပ္နွင့္ ခဲတံ၊ ေဘာပင္ စသည့္ကရိယာမ်ားဆက္ လက္လိုအပ္ေနေၾကာင္းဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။