Thursday, August 23, 2012

ကခ်င္ဒုကၡသည္အေရး တရုတ္တို႔စိတ္မေအးဖြယ္သေဘာထား


(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)UNHCR ပါ၀င္ ပတ္သက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံထဲ၌ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား မရွိေၾကာင္း၊ ျငင္းဆန္ႏိုင္ရန္ တရုတ္ျပည္ေရာက္ ကခ်င္ဒုကၡသည္တခ်ဳိ႔အား ႏွင္ထုတ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ KIO အရာရွိ တဦးကေျပာပါသည္။

“ ဒါကတရုတ္တို႔ရဲ့ ျပည္တြင္းေရးေပၚလစီကို က်ေနာ္တို႔က မေ၀ဖန္လိုပါဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ UNHCR က ပါ၀င္ပတ္သက္ လာမွာကို မလိုခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေနာင္ေတာင္းခ႐ုိင္၊ ေရႊလီၿမိဳ႕နယ္ကို ေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ေ႐ြ႕ဖို႔ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း လက္ခံပါတယ္။ အခုေရြ႕မဲ့ေနရာကလည္း တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ရဲ့ တရုတ္ဖက္ျခမ္းမွာ ပါဘဲ။ အတြင္းပိုင္းေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ နယ္ျခားမွာပါ” ဟုဆိုပါသည္။

ပထမသုတ္ အျဖစ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ မူဆယ္ခ႐ိုင္ နမ္းခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္ ေနာင္ေတာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ နယ္စပ္႐ိွ ဒုကၡသည္စခန္း ေျခာက္ခုထဲတြင္ ယန္လုစခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု၊ (၁၀၈) စု၊ လူဦးေရ (၅၄၂) ဦး၊ ႏွင့္ ေလာ၀္ဖိုင္စ ခန္းမွ အိမ္ေထာင္စု (၄၈) စုထဲမွ လူဦးေရ (၁၀၀) ခန္႔သည္ နယ္စပ္ရွိ လာနာဇြတ္ဂ်ာ (Lana Zup Ja) စခန္းသို႔ ယမန္ေန႔က စတင္ေရႊ႔ေျပာင္းေစခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါစခန္း (၆) ခုမွာ-၁ ။ Yang Lu  ( ယန္လု )။ ၂ ။ Lau Hpai (ေလာဝ္ဖိုင္ )။ ၃ ။ Lung Krawk (လုံဂေရာက္ )။ ၄ ။ Na Kawng Kawng  (နားေကာင္းေကာင္ )။ ၅ ။ Hka dawng Pa (ခေဒါင္ပါ )။ ၆ ။ Nga Nawng Pa (ငါေနာင္ပါ ) တို႕ျဖစ္ပါ သည္။ ယင္း စခန္း (၆) ခုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဒုကၡသည္ေပါင္း (၄၆၀၀) ခန္႕႐ိွသည္။ ဤဒုကၡသည္မ်ားကို လာနာဇြတ္ဂ်ာ စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕မည္ျဖစ္သည္။ ဤဒုကၡသည္စခန္း ေနရာသည္ တရုတ္ျမန္မာ Gass ပိုက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္သန္း သြားရာ ေနရာေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။ယန္းလုစခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ေနပံု

လာနာဇြတ္ဂ်ာ စခန္းသည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ၊လြယ္ဂ်ာေဒသရွိ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ဘက္ျခမ္း၌ ႐ွိပါသည္။ KIA တပ္ မဟာ (၃) ေဒသတပ္ရင္း (၁) ဧရိယာျဖစ္ပါသည္။ လာနာဇြတ္ဂ်ာ စခန္းသည္ ဒုကၡသည္ဦးေရ တေသာင္းေက်ာ္ ရွိျပီး၊ ထပ္ တိုးဒုကၡသည္ မ်ား အတြက္ လူေနစခန္းသစ္မ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးေနပါသည္။ အဆိုပါေျပာင္းေရြ႕ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဤစခန္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းပါသည္။
ေရႊလီရွိ တရုတ္ အာဏာပိုင္ မ်ားသည္၊ ေျပာင္းေရြ႕ရမွဳ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းမေပါက္ၾကားႏိုင္ရန္ ေျပာင္းေ႐ြ႕႔ေနစဥ္ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခြင့္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ မေပးဘဲ တားျမစ္ခဲ့သည္ဟု ဒုကၡသည္စခန္း တာ၀န္ခံမ်ားက ဆိုပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ရာတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကားမ်ားငွားရမ္းခြင့္ကိုမူ အကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

ဤေျပာင္းေ႐ြ႔ေရး အစီစဥ္ကို ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ အာဏာပိုင္မ်ားက KIO တာဝန္႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံျပီး ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ အၿပီးေျပာင္းေ႐ြ႕ရန္ တိုက္တြန္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

UNHCR အရာရွိမ်ားသည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တရုတ္သံအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး ဇူလိုင္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ UNHCR အရာရွိမ်ား၏ ဤခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းမွသာ တရုတ္သည္ ၾသဂုတ္လအကုန္တြင္ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား အျပီးေျပာင္းေရြ႕ရန္ KIO အားဖိအားေပးမွဳ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါသည္။KIA ထိမ္းခ်ဳပ္ေသာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းတေနရာ (ဓါတ္ပုံ အင္တာနက္)

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ အေမရိကန္သံရံုးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသံုးသန္း အကူအညီေပးမည္ဟု ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ သံအမတ္သစ္ဒယ္ရစ္မက္ခ်ဲက သတင္းစာရွင္းလင္း က်င္းပျပီးေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤေငြကို ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႔ WFP မွတဆင့္ အေမရိကန္ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႔ (USAID) ၏ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စားနပ္ရိကၡာFood for Peace  မွျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္၌ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား ရွိေနပါက တရုတ္ျပည္သည္ UNHCR ႏွင့္ မုခ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရ ေပေတာ့မည္။ ဤကဲ့သို႔ တရုတ္နယ္စပ္သို႔ အေမရိကန္၀င္ေရာက္လာမွဳကို မႏွစ္ျမိဳ႔ေသာ တရုတ္သည္ သူ၏နယ္စပ္၌ က ခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား မရွိဟု ျငင္းဆိုႏိုင္ရန္ ယခုလိုဒုကၡသည္မ်ားကို အတင္းေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒုကၡ သည္အေရးကို ေလ့လာေနေသာ သူမ်ားက ေထာက္ျပေနၾကပါသည္။
No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။