Thursday, August 23, 2012

ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ ယုဇနကုမၸဏီမွ ေရႊ တိုးခ်ဲ႕တူးေဖာ္


(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ကမာၻ႔က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းတြင္ ယုဇနကုမၸဏီႏွင့္ ၀ရာဇြပ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးတို႔ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ရန္ပံုေငြ အျဖစ္ ေရႊတူးေဖာ္ခြင့္လုပ္ကြက္ေပးကာ အခြန္ေကာက္ခံေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ေက်ာင္းအတြက္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ယုဇနကုမၸဏီႏွင့္ ၀ရာဇြပ္ေက်းရြာမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဘခယမ္ ေနာ္ဒီးတုိ႔မွ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရေသာ စံျပေက်းရြာတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဴးေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္း မြန္ရန္အတြက္ဟု ေျပာဆိုကာ ၂၀၁၂  ေဖေဖၚ၀ါရီလမွစတင္၍ ေရႊလုပ္ ကြက္မွ ေငြေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀ရာဇြပ္ေဒသခံတစ္ဦး ေျပာ သည္။

“ရြာမွာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔တဲ့ ေရႊက်င္းကလည္း ေငြေကာက္ တယ္။ စက္ေဖာင္ကလည္း ေငြေကာက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုထိ ဘာမွ လုပ္ေပးတာမရွိေသးဘူး” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

ရွထူးဇြပ္ေက်းရြာမွ အေနာက္ဘက္ ၂ မိုင္အကြာတြင္ရွိေသာ ၄င္း ကိုင္းေတာေမွာ္ ၂ ေရႊေမွာ္တြင္  လုပ္ကြက္မ်ားေပးရာတြင္ ေရႊက်င္း တက်င္းလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္းႏွင့္ စက္ေဖာင္ တေဖာင္ကို တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃ သိန္း ေကာက္ခံ၍  ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ထို႔သို႔ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳလာျပီးေနာက္ လူမႈဆိုးက်ိဳးမ်ား ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ၄င္းအနီး တဝိုက္နယ္ေျမတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာျပီး မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာသည္ဟု ကခ်င္လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ KDNG မွ ေလ့လာသုံးသပ္ထားသည္။

၀ရာဇြပ္ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း “ဒီေရႊေမွာ္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ရြာက လူေတြလည္း အားလံုး ဘိန္းသမားျဖစ္လာတယ္။ ျပည့္တဆာလုပ္ စားတာ ေတြလည္းမ်ားလာတယ္။ ရွထူးဇြပ္ရြာမွာဆို ျပည့္တန္ဆာ အခန္းဖြင့္စားတာေတြရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေရႊေမွာ္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ ယုဇနကုမၸဏီစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းဧရိယာ အတြင္းရွိ ေဒသခံလူဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲ၊ ယာဘ ေဆးမ်ား သုံးစြဲလာေၾကာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ေဖ်ာ္ေျဖလုပ္ ငန္းမ်ားရွိလာျပီး မင္းမဲ့စရိုက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမဲ့ျဖစ္ကာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း KDNG ၏ ဒု-တာဝန္ခံ စာဂ်ီးက ေျပာသည္။

ကမၻာ့က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမွ ေျမဧက ၂ သိန္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တဦးျဖစ္သည့္ ယုဇနကုမၸဏီပိုင္ ဦးေဌးျမင့္သည္ ႀကံႏွင့္ ဇီဝ ေလာင္စာဆီ အတြက္ ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ေနရာသည္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းအတြင္း ေဒသခံလူထုမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနေသာ လယ္ယာေျမေနရာျဖစ္ျပီး ယုဇနကုမၸဏီ၏ စိုက္ပ်ိဳး ေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အတင္းအက်ပ္သိမ္း ယူခံခဲ့ရျပီး စံျပေက်းရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးကာ ယခုခ်ိန္ထိ ေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်းရြာလည္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။