Friday, August 17, 2012

ကခ်င္တို႔၏ ႏိုးၾကားမႈ (သို႔မဟုတ္) ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေတာ္လွန္ေရး


Friday, 17 August 2012 12:21

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ကာလ အတြင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔မွ စတင္ ကာ ကခ်င္လြတ္လပ္ ေရးတပ္မေတာ္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ပိုမိုရင္ဆိုင္တိုက္ ခိုက္ေနရ လ်က္ရွိသည္။ ဗမာစစ္သားမ်ား၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမွ ေရွာင္တိမ္းရန္ အတြက္ မိမိတို႔၏ ရပ္ရြာေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အေရအတြက္သည္လည္း (၇၅၀၀၀) ေက်ာ္လြန္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ပိုမုိဆိုးရြားလာေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ ထြက္ေျပး တိမ္း ေရွာင္ ရျခင္းမ်ားႏွင့္ လူမႈဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ခါးစည္းခံေန ရသည္မွာ တစ္ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လြန္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ယခင္ကာလမ်ား၌ မရရွိခဲ့ဖူးသည့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ႏွင့္အ တူ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ ႏိုးၾကားလ်က္ရွိ သည္။ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရသည့္ ေသြးခ်င္းမ်ားကို ကူညီ ရန္ ျပည္ပကခ်င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

အေရးတယူလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ မိမိတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေ၀မွ်ွဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ အ ကာအကြယ္ႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း လ်က္ရွိၾက သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကခ်င္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးမွလည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕/ တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ)၏ မူ၀ါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သည့္အခါကမွ် မရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ အားေပး ေထာက္ခံလ်က္ရွိၾကသည္။ ကခ်င္လူထု အမ်ားစု၏ ကိုယ္ စားျပဳအဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို အျမင့္မားဆံုးရရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေကအိုင္အိုက ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ကခ်င္တုိ႔သည္ မဟူရာအေမွာင္ည၏ တစ္ပြင့္တည္းေသာ ၾကယ္တံခြန္ျဖစ္ေနသည္။ အျခားေသာ ေတာ္လွန္ ေရး အင္အားစု မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရး ထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္လည္း စြဲမက္ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဗမာအစုိးရ၏ သတို႔သမီးျဖစ္လာႏိုင္ ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဗမာ့အေရး အေလးေပးေသာ ျပည္ပမီဒီယာတို႔ပင္လွ်င္ ဗမာျပည္ တြင္းမွ အဓိကပရိသတ္အင္အားကို ေရွးရႈကာ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ယခင္ကဲ့သို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ျခင္းမရွိၾကေတာ့ေပ။
ျမန္မာ့အလင္းကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရသတင္းစာမွ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ားကုိ သံေယာင္လိုက္ကာ ကခ်င္အမ်ဳိးသားတို႔၏ ေတာ္လွန္ ေရးကိုပင္ အျပစ္တင္ေ၀ဖန္လာၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းသတင္းမ်ား ပလူပ်ံေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္အေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ ေနသည့္ သတင္းဆိုး မ်ားကို ေရးသားတင္ျပရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရးႏိုးၾကားမႈ လက္ရွိအေျခအေနကို ၾကားလူတစ္ဦး၏ အျမင္ျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္း ေဖာ္ျပမည္ဆိုပါက ျပင္သစ္လူမ်ဳိး လူမႈေဗဒပညာရွင္ Emile Durkheim အက်ယ္တ၀ံ့အသံုးျပဳခဲ့သည့္ Anomie ဟူသည့္စကားလံုးျဖင့္ ခိုင္းႏိႈင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ကခ်င္တို႔၏ လိုလားခ်က္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ နည္းလမ္းမွာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းအေျခအေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ ကခ်င္တို႔ခံစားခဲ့ရေသာ အေတြ႕အ ၾကံဳ မ်ားအရ မိမိတို႔ လိုလားေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ မွ်တမႈတို႔ကို အပစ္ရပ္စဲျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးျပ ႆ နာကို ညွိႏိုင္းအေျဖ ရွာျခင္း စသည့္ အဆင့္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းနည္း လမ္းျဖင့္ ရႏိုင္လိမ့္မည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိၾကေတာ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ကူညီေဖးမမႈမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူေသာ၊ ေထာက္ခံ အားေပးမႈ နည္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းတြင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ေကာင္း ေစတနာမြန္ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ လူႀကီးမင္းမ်ား၏ အပယ္ခံျဖစ္ ေနရေသာ္လည္း၊ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကခ်င္တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ေမွာင္မိုက္ျခင္း၏ အျခားတဘက္မွ လင္းေရာင္ျခည္ကို အမ်ဳိးသားေရး ႏိုးၾကားသည့္ ကခ်င္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

အင္အားႀကီးမားေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို အျပင္းအထန္ ခုခံတြန္းလွန္ေန ရေသာကာလအတြင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ထန္ဂမ္ေရွာင္မွ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ခုကို ၂၀၁၂၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇) ရက္ေန႔၌ လိုင္ဇာ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရတြင္ ေကအိုင္အို၏ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူ ထုအ ေပၚထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္ ထပ္ ေလာင္း ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ကခ်င္လူထု၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ဦးတည္ေၾကာင္း လူထု အစည္းအေ၀းမ်ားမွတဆင့္ ရွင္းလင္းျပသႏိုင္ခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ အတြက္ အေျဖမဟုတ္ ဟူသည့္ အမွန္တရားကို တကိုယ္တည္း ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္တို႔ နားလည္သေဘာ ေပါက္ခဲ့ၾက သည္။ မိမိတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ မည္သည့္ တိုင္းႏိုင္ငံ၊ မည္ သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ် မွီခိုအားထားျခင္း မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ခါးသီးဖြယ္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အမွန္တရားျဖစ္သည့္ နားလည္မႈကို ရရွိခဲ့ၾကသည္။ အဆမတန္အင္အားႀကီးမားေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ရင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကိုယ့္အားကိုယ္ ကိုးကာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ဓါတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 “မိမိအိမ္ေနာက္ေဖးမွ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းရမည္” ဟူသည့္ ကခ်င္စကားပံုကို ပိုမိုနားလည္ သေဘာ ေပါက္ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ သည္။ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ မဟုတ္ေသာ ရွမ္း၊ ပေလာင္ ႏွင့္ ေဂါရခါး လူမ်ဳိးမ်ား သာမက ဗမာေက်ာင္း သားမ်ားပင္လွ်င္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ (Mung Shawa Hpyen Hpung – MHH) ထံသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းပါ ၀င္ လာၾကသည္။ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲကာ ခုခံတြန္းလွန္ေနျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုက မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ပံုသြင္းထုဆစ္ေနသည့္ ျပ ယုဂ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ေပးအပ္ထားေသာ မိမိတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု ကခ်င္ လူမ်ဳိးတို႔က တစ္မ်ဳိးသားလံုးအသြင္ႏွင့္သာမက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနႏွင့္ပါ အခိုင္အမာ ေျပာဆို ေနၾက သည္။ အထီးက်န္အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ အဆံုး စြန္ေသာ တရား၀င္မႈတို႔ကို ထာ၀ရဘုရား သခင္ထံမွ ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေတာ္လွန္ေရးအားျဖင့္ ကခ်င္တို႔၏ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈႏွစ္ခုမွာ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ေမြးရာပါ လူသားအခြင့္အေရး ျပန္လည္ ရရွိမႈႏွင့္ ဗမာအာဏာပိုင္တို႔မွ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းဆည္း ထားေသာ မိမိတို႔၏ နယ္ေျမေဒသကို ျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ရရွိျခင္း တုိ႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။

[Jaiwa ေရးသားေသာ The Kachin Spring: An Eclipsed Revolution” ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးကို http://kachinlandnews.com/?p=21830 တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။]
(Translated by- ZAW MAN) 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။